Rachunek
walutowy

Dlaczego warto?

 1. Bezpieczeństwo przechowywanych środków pieniężnych.
 2. Łatwy, stały i szybki dostęp do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku dzięki usługom bankowości elektronicznej iPKO, dostępnym bez dodatkowych opłat oraz  poprzez  największą w kraju sieć oddziałów banku.
 3. Karta płatnicza daje pełen dostęp do środków na rachunkach oszczędnościowych płatnych na żądanie w walutach USD, EUR, GBP.
 4. Dokonywanie wypłat środków pieniężnych z rachunku do wykorzystania w kraju, jak i w celu wytransferowania ich za granicę, zgodnie z obowiązującymi przepisami dewizowymi.
 5. Możliwość dokonywania wpłat na rachunek w dowolnej walucie (gotówkowo i bezgotówkowo).
 6. Możliwość wydania dodatkowych dyspozycji do rachunku (dyspozycja na wypadek śmierci, pełnomocnictwo).

Szczegóły oferty

 • Przeznaczenie rachunku

  Rachunek oszczędnościowy płatny na żądanie służy do dysponowania zgromadzonymi na nim środkami pieniężnymi, a w szczególności umożliwia:

  • przechowywanie środków pieniężnych
  • otwarcie i prowadzenie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych
  • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, z wyjątkiem rozliczeń związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej.
 • Dla kogo?

 • Minimalna wpłata

 • Dyspozycje do rachunku

 • Dysponowanie środkami

 • Okres umowy

 • Waluta

 • Informacje dodatkowe

 • Zawarcie umowy

 • Warunki wypowiedzenia umowy

Oprocentowanie i opłaty

Odsetki

 • Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku, jeżeli środki te podlegają oprocentowaniu, są naliczane w walucie rachunku od daty waluty uznania rachunku do dnia poprzedzającego datę waluty obciążenia rachunku włącznie.
 • Środki pieniężne zgromadzone na rachunku nie podlegają oprocentowaniu włącznie od daty waluty obciążenia rachunku środkami powodującymi zmniejszenie salda poniżej kwoty minimalnej.
 • Środki pieniężne zgromadzone na rachunku podlegają oprocentowaniu włącznie od daty waluty uznania rachunku środkami powodującymi zwiększenie salda do kwoty minimalnej.
 • Środki pieniężne wpłacone na rachunek i wypłacone z rachunku w tym samym dniu nie podlegają oprocentowaniu.
 • Odsetki od środków  pieniężnych zgromadzonych na rachunku są kapitalizowane raz w roku.
 • Od odsetek skapitalizowanych, PKO Bank Polski SA nalicza i odprowadza należny zryczałtowany podatek dochodowy od osób  fizycznych na zasadach określonych w przepisach prawa obowiązujących w dniu ich kapitalizacji.

Oprocentowanie

 • PLN – 0,01%
 • USD – 0,10%
 • EUR – 0,10%
 • CHF – 0,10%
 • GBP – 0,15%

Zmienne (zależy od rodzaju waluty).

Minimalna kwota środków pieniężnych wymagana do oprocentowania w:

 • złotych - wynosi 300 PLN,
 • dolarach amerykańskich - wynosi 100 USD,
 • euro - wynosi 100 EUR,
 • funtach brytyjskich - wynosi 150 GBP,
 • frankach szwajcarskich - wynosi 150 CHF

Opłaty i prowizje

Zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim.

Założenie rachunku jest proste

 1. Wypełnij wniosek online znajdujący się po prawej stronie
 2. Skontaktujemy się z Tobą, aby uzgodnić szczegóły
 3. Podpiszesz umowę w oddziale banku
 4. Korzystaj ze swojego rachunku