Opłaty i prowizje

  • Wybierz kategorię

  • Wybierz część

  • Wybierz dział

 

Opłaty i prowizje

Opłaty dla użytkowników portmonetki IKO

1. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z „Regulaminem portmonetki IKO w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA” („Regulamin”).

2. Pojęcia użyte w Taryfie prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla użytkowników portmonetki IKO zostały określone w  Regulaminie.

Lp.Operacja CzęstotliwośćOpłata/prowizja 
 1. Rejestracja aplikacji IKO Jednorazowo 0 PLN
 2. Opłata abonamentowa za używanie portmonetki IKO Miesięcznie 0 PLN
 3. Zasilenie portmonetki IKO 1 Każdorazowo 0 PLN
 4. Wypłata gotówki w bankomatach PKO Banku Polskiego SA Każdorazowo 0 PLN
 5. Obsługa transakcji gotówkowej wykonanej przez Użytkownika w kraju w bankomatach innych niż PKO Banku Polskiego SA Każdorazowo 4,90 PLN 2
 6. Transakcja bezgotówkowa w punktach handlowo-usługowych Każdorazowo 0 PLN
 7. Transakcja przez internet Każdorazowo 0 PLN
 8. Przelew w ramach PKO Banku Polskiego SA Każdorazowo 0 PLN
 9. Wykup pieniądza elektronicznego z portmonetki IKO w całości Jednorazowo 9,90 PLN

 

 

1 W przypadku dyspozycji przelewu środków za pośrednictwem zewnętrznych agregatorów płatności, z którymi PKO Bank Polski SA zawarł umowę, może być pobierana opłata, o ile o pobieraniu opłaty podmioty te poinformują, przed przyjęciem dyspozycji płatniczej, osoby składające dyspozycję płatniczą. Opłata pobierana jest od osoby składającej dyspozycję płatniczą za pośrednictwem serwisu internetowego tego podmiotu.

2 Opłata nie jest pobierana w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszej rejestracji aplikacji IKO na urządzeniu mobilnym z powiązanym danym numerem telefonu komórkowego.