Opłaty i prowizje

  • Wybierz kategorię

  • Wybierz część

  • Wybierz dział

 

Część II. Karty bankowe i instrumenty pieniądza elektronicznego

Dział VI. Karty w administrowaniu

KARTY PRZEDPŁACONE W ADMINISTROWANIU

Lp. Karta przedpłacona Business12Karta przedpłacona12Karta przedpłacona o cechach bonu towarowego12
  w złotychw złotychw złotych
60.Prowizje i opłaty pobierane od posiadacza rachunku za: 

1/

wydanie lub wznowienie karty przedpłaconej personalizowanej - opłata za każdy rozpoczęty 12 miesięczny okres ważności karty20.0010.0015.00

2/

wydanie lub wznowienie karty przedpłaconej personalizowanej z indywidualnym wizerunkiem - opłata za każdy rozpoczęty 12-miesięczny okres ważności kartyWedług umowy z KlientemWedług umowy z KlientemWedług umowy z Klientem

3/

wydanie karty przedpłaconej personalizowanej po jej unieważnieniu2,002,002,00

4/

wydanie karty przedpłaconej niepersonalizowanej – opłata za każdy rozpoczęty 12 miesięczny okres ważności karty20,008,00x

5/

wydanie karty przedpłaconej niepersonalizowanej z indywidualnym wizerunkiem – opłata za każdy rozpoczęty 12 miesięczny okres ważności kartyWedług umowy z KlientemWedług umowy z Klientemx

6/

wydanie karty przedpłaconej niepersonalizowanej po jej unieważnieniu2,002,00x

7/

wydanie nowej karty w trybie ekspresowym (tj. w ciągu trzech dni roboczych - z wyłączeniem sobót - od dnia złożenia wniosku) - dodatkowo50,00 + koszt przesyłki50,00 + koszt przesyłki50,00 + koszt przesyłki

8/

udostępnienie możliwości zamawiania kart przedpłaconych z indywidualnym wizerunkiemWedług umowy z KlientemWedług umowy z KlientemWedług umowy z Klientem

9/

zasilenie (przelew na rachunki w PKO Banku Polskim SA)1,501,501,50

10/

raporty elektroniczne z operacjami kartowymi przesyłane poprzez system bankowości elektronicznej (opłata miesięczna)bez opłatxx
61.Prowizje i opłaty pobierane z rachunku karty / z rachunku ewidencyjnego karty za: 

1/

cash-back w punktach handlowo-usługowych (wypłata gotówki w walucie polskiej towarzysząca operacji płatniczej)1.001.00x

2/

wypłatę gotówki - za każdą operację od wartości operacji 

a/

w agencjach PKO Banku Polskiego SA3% nie mniej niż 3.003% nie mniej niż 2.00x

b/

w oddziałach PKO Banku Polskiego SA3% nie mniej niż 8.003% nie mniej niż 5.00x

c/

w placówkach Poczty Polskiej3% nie mniej niż 3.003% nie mniej niż 3.00x

d/

w bankomatach PKO Banku Polskiego SAbez opłatbez opłatx

e/

w oddziałach innych niż PKO Banku Polskiego SA w kraju3% nie mniej niż 5,003% nie mniej niż 5,00x

f/

w bankomatach innych niż bankomaty PKO Banku Polskiego SA3% nie mniej niż 5,003% nie mniej niż 5,00x

3/

wypłatę gotówki za granicą (od wartości operacji za każdą operację)3% nie mniej niż 10,003% nie mniej niż 10,00x

4/

operacje bezgotówkowe w krajubez opłatbez opłatbez opłat

5/

operacje bezgotówkowe za granicąbez opłatbez opłatbez opłat

6/

zestawienie 5-ciu ostatnich operacji kartowych oraz sprawdzenie salda w bankomatach PKO Banku Polskiego SAbez opłatbez opłatbez opłat

7/

zestawienie 5-ciu ostatnich operacji kartowych w oddziale PKO Banku Polskiego SA (na żądanie)5,005,005,00

8/

zmiana numeru PIN w bankomatach PKO Banku Polskiego SAbez opłatbez opłatbez opłat

9/

wydanie duplikatu numeru PINbez opłatbez opłatbez opłat

12) W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami przedpłaconymi, dokonanych w walucie wymienialnej, dla której PKO Bank Polski SA nie prowadzi tabeli kursów, pobiera się  dodatkową prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 2% wartości transakcji.

 

POZOSTAŁE KARTY W ADMINISTROWANIU

Lp. PKO MasterCard Business Srebrna 13PKO MasterCard
Business Złota 13
MasterCard Business Adm.14Visa Business Electron Adm.15, 16
62.Wznowienie karty - opłata za każdy rozpoczęty 12-miesięczny okres ważności karty
Uwaga:
Opłata pobierana z dołu dla kart MasterCard Business Adm.
200.00300.00100.00x
63.Opłata za miesięczną obsługę karty
Uwaga:
Opłata pobierana z dołu.
bez opłatbez opłatbez opłat2.00
64.Wypłata gotówki w walucie polskiej – od wartości operacji - za każdą operację:


1/

w bankomatach PKO Banku Polskiego SA 3% nie mniej niż 5,003% nie mniej niż 5,003% nie mniej niż 7,00bez opłat

2/

w oddziałach PKO Banku Polskiego SA  3% nie mniej niż 5,003% nie mniej niż 5,003% nie mniej niż 7,003% nie mniej niż 5,00

3/

w agencjach PKO Banku Polskiego SA 3% nie mniej niż 5,003% nie mniej niż 5,003% nie mniej niż 7,003% nie mniej niż 5,00

4/

oddziałach innych niż PKO Banku Polskiego SA 3% nie mniej niż 5,003% nie mniej niż 5,003% nie mniej niż 7,003% nie mniej niż 5,00

5/

w bankomatach innych niż bankomaty PKO Banku Polskiego SA3% nie mniej niż 5,003% nie mniej niż 5,003% nie mniej niż 7,003% nie mniej niż 5,00

6/

w urzędach pocztowych  3% nie mniej niż 5,003% nie mniej niż 5,003% nie mniej niż 7,003% nie mniej niż 5,00
65.Wypłata gotówki w walutach obcych - od wartości operacji - za każdą operację3% nie mniej niż 10,003% nie mniej niż 10,003% nie mniej niż 7,003% nie mniej niż 15,00
66.Miesięczne rozliczenie operacji bezgotówkowych krajowych i zagranicznych - od wartości operacji2%2%bez opłatbez opłat 
67.Pakiet ubezpieczeniowy (opłata miesięczna)bez opłatbez opłatbez opłatx
68.Rozpatrzenie wniosku Klienta o zmianę limitu globalnegobez opłatbez opłat50.00x
69.Opłata za zmianę wysokości limitów na karciebez opłatbez opłatbez opłatbez opłat
70.Wydanie duplikatu numeru PINbez opłatbez opłatbez opłat10.00
71.Wydanie, na życzenie posiadacza rachunku  lub użytkownika karty, każdej kopii dowodu dokonania operacji 12.5012.5012.5012.50
72.Wydanie karty po unieważnieniu z nowym 12-miesięcznym okresem ważności200.00300.00xx
73.Raporty elektroniczne z operacjami kartowymi przesyłane poprzez system bankowości elektronicznej iPKO biznes (opłata miesięczna)xxbez opłatbez opłat
74.Opłata za obsługę nieterminowej spłatyxx50.00x
75.Przekroczenie dostępnego limitu kartyxx100.00x
76.Zatrzeżenie karty oraz wydanie nowej karty po jej zastrzeżeniuxxbez opłatbez opłat
77.Zmiana numeru PIN w bankomacie PKO Banku Polskiego SAxxbez opłatbez opłat
 

13) Usługa wycofana z oferty PKO Banku Polskiego SA. Opłaty dotyczą kart wydanych przed dniem 30 września 2010 r.

14) Usługa wycofana z oferty PKO Banku Polskiego SA. Opłaty dotyczą kart wydanych przed dniem 28 lutego 2015 r.

15) Usługa wycofana z oferty PKO Banku Polskiego SA. Opłaty dotyczą kart wydanych przed dniem 28 lutego 2015 r.

16) W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki realizowanych kartami debetowymi, dokonanych w walucie wymienialnej, dla której PKO Bank Polski SA nie prowadzi tabeli kursów, pobiera się dodatkową prowizję za przewalutowanie transakcji w wysokości 1% wartości transakcji.