Opłaty i prowizje

  • Wybierz kategorię

  • Wybierz część

  • Wybierz dział

 

Część IX. Świadczenie usług powiernictwa

Dział II. Rachunki pieniężne**

Lp. w złotych
12.Prowadzenie rachunku pieniężnego (bankowego nieoszczędnościowego) według umowy z Klientem
13.

Miesięczna opłata za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej iPKO biznes (abonament obejmuje do 5 zdefiniowanych Użytkowników i zawiera jednorazowe wydanie przez PKO Bank Polski SA do 5 kompletów narzędzi uwierzytelniających)

 według umowy z Klientem
14.Miesięczna opłata za każdego dodatkowego Użytkownika (powyżej 5 Użytkowników) systemu bankowości elektronicznej iPKO biznes według umowy z Klientem
15.Inne czynności świadczone na rzecz Klienta według umowy z Klientem

** Rachunki pieniężne – rachunki bieżące/pomocnicze dla instytucji finansowych i strategicznych Klientów korporacyjnych, dla których PKO Bank Polski SA świadczy usługę powiernictwa