Opłaty i prowizje

  • Wybierz kategorię

  • Wybierz część

  • Wybierz dział

 

Część IX. Świadczenie usług powiernictwa

Dział II. Rachunki zbiorcze

Lp. w złotych
8.Prowadzenie rachunku zbiorczego według umowy z Klientem
9.Przechowywanie papierów wartościowych na rachunku zbiorczym według umowy z Klientem
10.Czynności operacyjno-rozliczeniowe w zakresie obsługi rachunku zbiorczego według umowy z Klientem
11.Zwrot kosztów poniesionych przez PKO Bank Polski SA związanych z realizacją umowy w wysokości faktycznie poniesionych kosztów

* stawki prowizji i opłat netto - mogą ulec zmianie o stawkę stosownego podatku wynikającego z przepisów prawa podatkowego