Oprocentowanie

Rachunki i kredyty w walucie polskiej i w walutach wymienialnych dla produktów banku przejętego