Rachunki i kredyty w walucie polskiej i w walutach wymienialnych dla produktów banku przejętego

Oprocentowanie kart kredytowych dla Klientów Instytucjonalnych

 

  Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
1.Karta kredytowa MasterCard Business Adm.10,00