Rachunki i kredyty w walucie polskiej i w walutach wymienialnych dla produktów banku przejętego

Oprocentowanie kart kredytowych wycofanych z oferty dla Klientów Indywidualnych

 

 

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

1

2

3

1.

Karty kredytowe:

 

 

1) MasterCard Platinum Adm.

Visa Gold payWave Adm.

Visa Classic payWave Adm.

Karta Kredytowa Adm.

10,00

 

2) MasterCard Aspiracje Gold Adm.

MasterCard Aspiracje Standard Adm.

10,00