Rachunki i kredyty w walucie polskiej i w walutach wymienialnych dla produktów banku przejętego

Oprocentowanie kredytów odnawialnych w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym dla Klientów Indywidualnych

 

  Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym*Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym*
1234
  

Oferta Standardowa/

Klient Brązowy**/

Klient Srebrny**

Klient Złoty**/

Pakiet na Starcie**
1.PKO Kredyt Odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym:  

1/

Konto Ulubione Adm.10,0010,00

2/

Konto Spektrum Adm.10,0010,00

3/

Konto Codzienne Adm.10,0010,00

*Zasady zmienności stopy procentowej są określone w § 8.

**Od dnia 1 marca 2014 r. zostało wstrzymane zapisywanie Klientów do Programu Benefit Adm.. Klientów, którzy nie przystąpili do Programu, obowiązuje oferta standardowa.