Rachunki i kredyty w walucie polskiej i w walutach wymienialnych dla produktów banku przejętego

Oprocentowanie środków pieniężnych na wycofanych z oferty rachunkach bankowych Klientów Instytucjonalnych

 

  Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
1.Konto oszczędnościowe Progres Adm.*EURUSD

1/

do 4 999,990,100,15

2/

od 5 000,00 do 49 999,990,150,20

3/

od 50 000,000,250,30

* Kapitalizacja odsetek na koniec kwartału kalendarzowego.