Rachunki i kredyty w walucie polskiej i w walutach wymienialnych dla produktów banku przejętego

Oprocentowanie wycofanych z oferty kredytów i pożyczek hipotecznych, opartych na stopie bazowej, dla Klientów Indywidualnych

7.1 Oprocentowanie wycofanych z oferty kredytów i pożyczek hipotecznych, opartych na stopie bazowej, dla Klientów Indywidualnych

  Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
123
1.Kredyt hipoteczny Locum Adm

Stopa bazowa w PLN * + marża

Stopa bazowa w EUR * + marża

Stopa bazowa w USD * + marża

Stopa bazowa w CHF * + marża
2.Kredyt hipoteczny Avante Adm.
3.Budowlany kredyt hipoteczny Familia Adm.
4.Pożyczka hipoteczna Festiva Adm.

Stopa bazowa w PLN * + marża

Stopa bazowa w EUR * + marża

*Wysokość stopy bazowej określona jest w Tabeli 7.2 i 7.3

 

7.2 Stopa bazowa dla wycofanych z oferty kredytów i pożyczek hipotecznych dla Klientów Indywidualnych

  Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym *
123
1.Stopa bazowa w PLNUstalana, jako wartość stawki WIBOR 3M, publikowanej w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA, w dniu wymagalności raty kredytowej w miesiącach: marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu
2.Stopa bazowa w EURUstalana, jako wartość stawki EURIBOR 3M, publikowanej w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA, w dniu wymagalności raty kredytowej miesiącach: marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu 
3.Stopa bazowa w USDUstalana, jako wartość stawki LIBOR (USD) 3M, publikowanej w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA, w dniu wymagalności raty kredytowej w miesiącach: marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu 
4.Stopa bazowa w CHFUstalana, jako wartość stawki LIBOR (CHF) 3M, publikowanej w Tabeli kursów PKO Banku Polskiego SA, w dniu wymagalności raty kredytowej w miesiącach: marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu 

* Obowiązuje dla poszczególnych kredytów od dnia wymagalności w czerwcu 2015 r. – do tej daty obowiązują stawki z Tabeli nr 7.3

 

7.3 Stopa bazowa* dla wycofanych z oferty kredytów i pożyczek hipotecznych dla Klientów Indywidualnych

  Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
123
1.Stopa bazowa w PLN 2,00
2.Stopa bazowa w EUR 0,05
3.Stopa bazowa w USD 0,25
4.Stopa bazowa w CHF 0,00

*Zasady zmienności stopy bazowej określone są w umowie z klientem.