Rachunki i kredyty walutowe

Oprocentowanie oszczędnościowych lokat terminowych osób fizycznych w walutach wymienialnych gromadzonych w PKO BP SA na rachunkach walutowych otwartych do dnia 29 sierpnia 2004 r. obowiązuje od 18 maja 2015 r.

Lp.WyszczególnienieStopa procentowa w stosunku rocznym w % 1)
Waluta
USDEURCHF 4)GBP
1.środki pieniężne na oszczędnościowych lokatach terminowych zadeklarowanych na okres 2)    
 1) ze zmienną stopą procentową:    
 a) na 36 miesięcy1,000,400,010,90
 b) na 24 miesiące0,900,300,010,85
 2) ze stałą stopą procentową:    
 a) na 36 miesięcy 3)0,100,200,010,10
 b) na 24 miesiące 3)0,100,200,010,10

 

1) W przypadku niedotrzymania warunków umowy (wypłata wkładu przed upływem zadeklarowanego okresu) odsetki nalicza się według stóp procentowych w stosunku rocznym:

2) Obowiązuje do upływu pierwszego lub kolejnego okresu umownego, rozpoczynającego się przed dniem 18 października 2004 r.

3) Od dnia 26 lutego 2001r. nie otwiera się nowych rachunków lokat terminowych: stopa procentowa jest stosowana do wkładów na rachunkach lokat terminowych otwartych przed dniem 26 lutego 2001r. w przypadku automatycznego przedłużenia okresu umownego, 

4)  dotyczy umów zawartych do dnia 8 lutego 2015 r.

Objaśnienia skrótów:
USD - dolar USA
EUR - europejska jednostka walutowa
CHF - frank szwajcarski
GBP - funt angielski