Rachunki i kredyty złotowe

Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych oraz pożyczek - będących w ofercie obowiązuje od 2 lipca 2016 r.

Lp.WyszczególnienieNominalna roczna stopa procentowa
1.Pożyczka gotówkowa udzielana na okres do 96 miesięcy, albo na okres do 120 miesięcy z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia z tytułu innych zobowiązań kredytowych - „opcja konsolidacji”, oprocentowana według zmiennej stopy procentowej  ustalana indywidualnie
2. uchylony 
3. uchylony 
4.Kredyt gotówkowy PLATINIUM oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M1) + marża 3)
5.uchylony 
 6.

Dopuszczalne saldo debetowe na rachunkach oszczędnościowo - rozliczeniowych, oprocentowane według zmiennej stopy procentowej

1) dla Posiadaczy PKO Konta za Zero, którzy zawarli umowę od dnia 1 października 2014 r.

2) dla posiadaczy pozostałych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

 

0,00

10,00

 

  Stopa procentowa w stosunku rocznym
12345
7.Kredyt odnawialny dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych, oprocentowany według zmiennej stopy procentowej - od kwoty zadłużenia:SUPERKONTO, SUPERKONTO STUDENTZŁOTE KONTORachunek PLATINIUM
1) do 6 000,00 zł10,0010,0010,00
2) nadwyżka ponad 6 000,00 zł do 11 000,00 zł10,0010,0010,00
3) nadwyżka ponad 11 000,00 zł do 16 000,00 zł10,0010,0010,00
4) nadwyżka ponad 16 000,00 zł do 21 000,00 zł10,0010,0010,00
5) nadwyżka ponad 21 000,00 zł10,0010,0010,00

 

  Stopa procentowa w stosunku rocznym
1234567
8.Kredyt odnawialny dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych, oprocentowany według zmiennej stopy procentowej - od kwoty zadłużenia:SUPERKONTO (umowy zawarte od dnia 14 marca 2011 r.), PKO Konto dla Młodych, PKO Konto PogodnePKO Konto za ZeroPKO Konto bez GranicKonto AurumKonto Platinium II
1) do 6 000,00 zł10,0010,0010,0010,0010,00
2) nadwyżka ponad 6 000,00 zł do 11 000,00 zł10,0010,0010,0010,0010,00
3) nadwyżka ponad 11 000,00 zł do 16 000,00 zł10,0010,0010,0010,0010,00
4) nadwyżka ponad 16 000,00 zł do 21 000,00 zł10,0010,0010,0010,0010,00
5) nadwyżka ponad 21 000,00 zł10,0010,0010,0010,0010,00

 

 

 

Stopa procentowa w stosunku rocznym

1

2

3.

9.   

Kredyt odnawialny dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych, oprocentowany według zmiennej stopy procentowej - od kwoty zadłużenia:

PKO Konto Rodzica

1) do 6 000,00 zł

10,00

2) nadwyżka ponad 6 000,00 zł do 11 000,00 zł

10,00

3) nadwyżka ponad 11 000,00 zł do 16 000,00 zł

10,00

4) nadwyżka ponad 16 000,00 zł do 21 000,00 zł

10,00

5) nadwyżka ponad 21 000,00 zł

10,00

 

Lp.Wyszczególnienie 
10.Karty Kredytowe:Na warunkach ogólnych (bez opcji spłat ratalnych)Z opcją spłat ratalnychDla Klientów przenoszących do PKO BP SA  zadłużenie z tytułu używania karty kredytowej w innym banku – w pierwszych 6 miesiącach ważności karty kredytowej
1) PKO Visa Gold,
PKO MasterCard Gold,
Partnerska karta PKO VITAY,
PKO Visa Classic,
PKO MasterCard Standard,
Przejrzysta karta kredytowa PKO Visa
10,00 2)10,009,90
2) PKO Visa Electron STUDENT10,00 2)x9,90
2) PKO MasterCard Platinum,
PKO Visa Infinite
10,00 2)10,009,90


1) WIBOR 3M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 5 ust. 4 pkt 2 lit. b tiret drugie.

2) Całkowity koszt kredytu oraz rzeczywista roczna stopa oprocentowania kart kredytowych PKO Banku Polskiego:

Karty na warunkach ogólnych

rodzaj karty

wykorzystany maksymalny limit

całkowity koszt kredytu

rzeczywista roczna stopa procentowa

całkowity koszt kredytu z opcją spłat ratalnych

rzeczywista roczna stopa procentowa z opcją spłat ratalnych

PKO Visa Electron STUDENT

1 500 zł

189,50zł

10,48%

x

x

PKO Visa Electron, PKO MasterCard Electronic.

2 000 zł

278,70zł

10,48%

278,70zł

10,48%

Przejrzysta karta kredytowa PKO Visa

2 000 zł

276,20zł

10,48%

276,20 zł

10,48%

PKO Visa Classic, Partnerska karta PKO VITAY, PKO MasterCard Standard,
PKO VITAY VISA Classic,
PKO VITAY MasterCard Standard,
Partnerska karta kredytowa PKO Vitay.

8 000 zł

967,50zł

10,48%

967,50zł

10,48%

PKO Visa Gold, PKO MasterCard Gold,
PKO VITAY VISA Gold,
PKO VITAY MasterCard Gold.

8 000zł

1 048,50zł

10,48%

1 048,50zł

10,48%

PKO MasterCard Platinum

25 000,00

3 100,00zł

10,48%

3 100,00zł

10,48%

PKO Visa Infinite

25 000,00

3 300,00zł

10,48%

3 300,00zł

10,48%

Założenia do wyliczenia łącznego kosztu kredytu i rzeczywistej rocznej stopy procentowej:

1. Limit kredytowy w określonej wysokości wykorzystywany jest poprzez dokonanie jednej operacji, w miesiącu, w którym klient otrzymał kartę, i wynosi:

2. Spłata zadłużenia następuje w okresie rocznym, w 12 równych ratach.

3. Nominalna stopa procentowa wynosi:

4. Obligatoryjne ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek śmierci, trwałej niezdolności do pracy lub utraty pracy opracowane we współpracy z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia SA zostało uwzględnione w kalkulacji w wysokości:

5. Opłatę za każdorazową personalizację (z wyjątkiem kart PKO MasterCard Platinum, PKO VISA Infinite oraz Przejrzystych kart kredytowych PKO Visa) – 2,50 zł rocznie.

6. Opłatę za każdorazową personalizację w przypadku kart PKO MasterCard Platinum ,PKO VISA Infinite oraz Przejrzystych kart kredytowych PKO Visa) – 0 zł rocznie.

7. Zmiana jednego z powyższych założeń wpływa na koszty oraz wysokość rocznej spłaty oprocentowania.  

3) Marża ustalana jest dla każdego Klienta w Oddziale Banku i jest uzależniona od indywidualnych warunków transakcji, w tym m.in. od kwoty kredytu oraz produktów i usług bankowych, które posiada lub z których skorzysta Klient