Rachunki i kredyty złotowe

Oprocentowanie bonów i wkładów na rachunkach przedpłat na zakup samochodów osobowych oraz środków pieniężnych na bankowych rachunkach nieoszczędnościowych dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

Lp.WyszczególnienieStopa procentowa w stosunku rocznym
 obowiązuje od 22 października 2010 r. 
1.Środki pieniężne z tytuły depozytowych 3-letnich bonów oszczędnościowych (wystawione do 31.12.1994r.) 1)0,00
2.Wkłady na rachunkach przedpłat na zakup samochodów osobowych (otwieranych do 22.04.1981r.)0,01
3.środki pieniężne na bankowych rachunkach nieoszczędnościowych dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (otwartych do dnia 14 lipca 2005 r.).0,011 Od dnia 22.10.2010 r. umowy o prowadzenie anonimowych rachunków (na okaziciela) wygasły z mocy prawa na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz.1317)