Oprocentowanie kredytów i pożyczek na cele gospodarcze oraz dopuszczalnych sald debetowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych obowiązujące od 1 stycznia 2014r.

Część II. Oprocentowanie dopuszczalnych sald debetowych

Lp.WyszczególnienieStopa procentowa w stosunku rocznym
1.Dopuszczalne salda debetowe w rachunku bieżącym BIZNES PARTNER
(oraz w rachunkach bieżących MEDYK PARTNER i AGRO PARTNER otwartych do dnia 13 lutego 2008 r.)
10,00