Rachunki i kredyty złotowe

Oprocentowanie kredytów na cele gospodarcze objętych systemem dopłat do obliczonych od nich odsetek obowiązuje od 5 marca 2015 r.

Lp.WyszczególnienieStopa procentowa w stosunku rocznym
1.Kredyty na realizację celów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996r. w sprawie szczegółowych kierunków działają Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji, do oprocentowania których stosowane są dopłaty ze środków ARiMR udzielane: 
 1) na realizację przedsięwzięć w rolnictwie, przetwórstwie rolno - spożywczym i usługach dla rolnictwa, wymienionych w § 1 ust.1, § 2 i § 3 rozporządzenia udzielone (symbol IP): 
 a) od 13 listopada 2003r. do 30 kwietnia 2007 r. 
 - oprocentowanie ogółem,2,1875
 - oprocentowanie od kredytobiorcy,3,0000
 e) od 1 stycznia 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2007 r., dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: 
 - oprocentowanie ogółem,2,6250
 - oprocentowanie od kredytobiorcy,2,0000
 2) na realizację przedsięwzięć gospodarczych związanych z rozwojem rolnictwa i gospodarki żywnościowej objętych programami branżowymi i programami regionalnymi zatwierdzonymi przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej, zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 1 i ust. 5 pkt 1 rozporządzenia udzielone (symbol BR): 
 a) od 13 listopada 2003r. do 30 kwietnia 2007 r.: 
 - oprocentowanie ogółem,2,1875
 - oprocentowanie od kredytobiorcy,2,0000
 b) od 1 stycznia 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: 
 - oprocentowanie ogółem,2,6250
 - oprocentowanie od kredytobiorcy,2,0000
 3) na zakup gruntów rolnych, zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 2 lit.a i lit. b rozporządzenia udzielone (symbol KZ): 
 a) do 31 grudnia 2002 roku: 
 - oprocentowanie ogółem,2,0300
 - oprocentowanie od kredytobiorcy,0,4375
 b) do 31 grudnia 2002 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: 
 - oprocentowanie ogółem,2,6250
 - oprocentowanie od kredytobiorcy,0,4375
 c) od 1 stycznia do 12 listopada 2003r.: 
 - oprocentowanie ogółem,2,1000
 - oprocentowanie od kredytobiorcy, 
 - do 26 września 2003 r.,2,0000
 - od 27 września 2003 r.,1,2000
 d) od 13 listopada 2003r.do 30 kwietnia 2007 r.: 
 - oprocentowanie ogółem,2,1875
 - oprocentowanie od kredytobiorcy,1,2000
 e) od 1 stycznia 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: 
 - oprocentowanie ogółem,2,6250
 - oprocentowanie od kredytobiorcy,1,2000
 4) na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia - zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia udzielone (symbol MR): 
 a) do 31 grudnia 2002 roku: 
 - oprocentowanie ogółem,2,0300
 - oprocentowanie od kredytobiorcy,0,4375
 b) do 31 grudnia 2002 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: 
 - oprocentowanie ogółem,2,6250
 - oprocentowanie od kredytobiorcy,0,4375
 c) od 1 stycznia do 12 listopada 2003r.: 
 - oprocentowanie ogółem,2,1000
 - oprocentowanie od kredytobiorcy, 
 - do 26 września 2003 r.,2,0000
 - od 27 września 2003 r.,1,2000
 d) od 13 listopada 2003r.do 30 kwietnia 2007 r.: 
 - oprocentowanie ogółem,2,1875
 - oprocentowanie od kredytobiorcy,1,2000
 e) od 1 stycznia 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: 
 - oprocentowanie ogółem,2,6250
 - oprocentowanie od kredytobiorcy,1,2000
 f) do 3 marca 2004 roku: 
 - oprocentowanie ogółem,2,0300
 - oprocentowanie od kredytobiorcy,2,0000
 g) od 4 marca 2004 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku 
 - oprocentowanie ogółem,2,1000
 - oprocentowanie od kredytobiorcy,1,2000
 5) na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską, zgodnie z § 20 rozporządzenia udzielone (symbol KL/01): 
 a) od 13 listopada 2003r.do 30 kwietnia 2007 r.: 
 - oprocentowanie ogółem,2,1875
 - oprocentowanie od kredytobiorcy,1,2000
 b) od 1 stycznia 2003 roku do dnia 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: 
 - oprocentowanie ogółem,2,6250
 - oprocentowanie od kredytobiorcy,1,2000
 6) na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rodzinnego (symbol GR): 
 a) 30 kwietnia 2007 roku: 
 - oprocentowanie ogółem2,1875
 - oprocentowanie od kredytobiorcy1,2000
 b) do 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: 
 - oprocentowanie ogółem2,6250
 - oprocentowanie od kredytobiorcy1,2000
 7) na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie (symbol NT) 
 a)do 30 kwietnia 2007 roku:, 
 - oprocentowanie ogółem2,1875
 - oprocentowanie od kredytobiorcy1,0000
 b) do 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: 
 - oprocentowanie ogółem2,6250
 - oprocentowanie od kredytobiorcy1,0000
 c) od 4 marca 2004 roku do 30 kwietnia 2007 roku: 
 - oprocentowanie ogółem2,1000
 - oprocentowanie od kredytobiorcy1,0000
 8) na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie nowych technologii produkcji zapewniających wysoką jakość produkcji (symbol BR/NT) 
 a) 30 kwietnia 2007 roku:, 
 - oprocentowanie ogółem2,1875
 - oprocentowanie od kredytobiorcy1,0000
 b) do 30 kwietnia 2007 roku, dla których zwiększono wskaźnik redyskonta weksli: 
 - oprocentowanie ogółem2,6250
 - oprocentowanie od kredytobiorcy1,0000
2.Kredyty inwestycyjne udzielane gminom i przedsiębiorcom nie prowadzącym działalności budowlanej na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i huraganów z dopłatami do oprocentowania: 
 a) oprocentowanie ogółem1,925
 b) oprocentowanie od kredytobiorcy2,00
3.Kredyty inwestycyjne udzielane małym i średnim przedsiębiorstwom na usuwanie skutków powodzi oraz osuwisk ziemnych i huraganów z zastosowaniem dopłat do oprocentowania przez BGK: 
 a) oprocentowanie ogółem1,925 1
 b) oprocentowanie od kredytobiorcy2,00 1

1 Obowiązuje od 14 lipca 2009 r.