Oprocentowanie kredytów na finansowanie nieruchomości, kredytów konsolidacyjnych oraz pożyczki hipotecznej

Część II. Oprocentowanie kredytów na finansowanie nieruchomości dla deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.

Lp.WyszczególnienieStopa procentowa w stosunku rocznym
1.Kredyt inwestorski ze zmienną stopą procentową 
 a) NOWY DOM dla deweloperów i spółdzielni mieszkaniowych,WIBOR 1M 1) , 3M 2) , 6M 3) + marża
 b) NASZ REMONT dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych,WIBOR 1M 1) , 3M 2) , 6M 3) + marża
 c) NASZ REMONT z premią termomodernizacyjną z BGK dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowychWIBOR 1M 1) , 3M 2) , 6M 3) + marża
 d) NASZ REMONT z premią remontową z BGK dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowychWIBOR 1M 1) , 3M 2) , 6M 3) + marża
2.Kredyt inwestorski NASZ REMONT w opcji niskokwotowej ze zmienną stopą procentową dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowychWIBOR 6M 3) + marża

1) WIBOR 1M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 5 ust. 4 pkt 2 lit. a tiret trzecie Zasad i terminów kapitalizacji odsetek

2) WIBOR 3M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 5 ust. 4 pkt 2 lit. b tiret trzecie Zasad i terminów kapitalizacji odsetek

3) WIBOR 6M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 5 ust. 4 pkt 2 lit. c tiret drugie Zasad i terminów kapitalizacji odsetek