Oprocentowanie kredytów na finansowanie nieruchomości, kredytów konsolidacyjnych oraz pożyczki hipotecznej

Część III. Oprocentowanie kredytów komercyjnych na cele mieszkaniowe udzielonych przed dniem 15 czerwca 1999 r. obowiązuje od 30 września 2007 r.

Lp.WyszczególnienieStopa procentowa w stosunku rocznym
1.Kredyty na realizację inwestycji spłacane jednorazowo z terminem spłaty powyżej 12 miesięcy9,40*)
2.Kredyty na realizację inwestycji spłacane ratalnie z terminem spłaty powyżej 12 miesięcy: 
 a) w realizacji8,90*)
 b) przeniesione do spłaty9,00*)
3.Kredyty na cele mieszkaniowe nie związane z realizacją inwestycji9,00*)*) Kredytobiorcom będącym osobami fizycznymi poszkodowanymi wskutek powodzi, która miała miejsce w 2001 r., oprocentowanie jest obniżone o 1 punkt procentowy.