Rachunki i kredyty złotowe

Oprocentowanie kredytów na zakup jednostek uczestnictwa PKO TFI obowiązuje od 16 maja 2011 r.

WyszczególnienieStopa procentowa w stosunku rocznymPrzykładowa rzeczywista roczna stopa oprocentowania
Kredyt na zakup jednostek uczestnictwa PKO TFI, udzielany na okres 12 miesięcy  
1. posiadaczom Rachunku PLATINIUM albo Konta Platinium IIWIBOR 3M *) + marżaprzykład:
oprocentowanie nominalne: 8,98%
kwota kredytu: 150 000 zł
prowizja: 0%
marża banku 3,99%
opłata przygotowawcza 0% kwoty kredytu
ilość rat 12
kredyt spłacany w ratach annuitetowych,
całkowity koszt kredytu: 7 395,96 zł, w tym: prowizja 0,00zł
oraz suma odsetek 7 395,96 zł.
Rzeczywista stopa procentowa: 8,98%
2. posiadaczom ZŁOTEGO KONTA albo Konta AurumWIBOR 3M *) + marżaprzykład:
oprocentowanie nominalne: 9,19%
kwota kredytu: 150 000 zł
prowizja: 0%
marża banku 4,19%
opłata przygotowawcza 0% kwoty kredytu
ilość rat 12
kredyt spłacany w ratach annuitetowych,
całkowity koszt kredytu: 7,562,95 zł, w tym: prowizja 0,00 zł
oraz suma odsetek 7,562,95 zł.
Rzeczywista stopa procentowa: 9,54%*) WIBOR 3M ustalony jest zgodnie z zasadą podaną w § 5 ust. 4 lit. b tiret siódme Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.