Rachunki i kredyty złotowe

Oprocentowanie kredytów preferencyjnych obowiązuje od 5 marca 2015 r.

Lp.WyszczególnienieStopa procentowa w stosunku rocznym
1.Preferencyjne kredyty studenckie z dopłatami z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich.2,10