Rachunki i kredyty złotowe

Oprocentowanie niekomercyjnych kredytów na cele mieszkaniowe obowiązuje od 30 września 2007 r.

Lp.WyszczególnienieStopa procentowa w stosunku rocznym
1.Kredyty na cele mieszkaniowe - bez przejściowego wykupu odsetek przez budżet pa?ąstwa: 
 1) spłacane w trybie art. 11 ustawy z 30 listopada 1995r. o pomocy pa?ąstwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. z 2003r. Nr 119, poz. 1115, z pó?niejszymi zmianami)8,70
 2) spłacane zgodnie z warunkami umów kredytowych7,70
2.Kredyty na budownictwo towarzyszące i przygotowanie inwestycji7,70