OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW W RAMACH KONT INTELIGO DLA KLIENTÓW KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO OD DNIA 11 MAJA 2010 R.

Część II. Tabela oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym w ramach Kont Inteligo obowiązuje od 15 czerwca 2015 r.

WyszczególnienieStopa procentowa w stosunku rocznym
do 999,990,60
od 1 000,00 do 9 999,99 zł0,70
od 10 000,00 do 19 999,99 zł0,80
od 20 000,00 do 49 999,99 zł0,90
od 50 000,00 zł do 99 999,990,90
od 100 000,00 zł do 199 999,991,30
od 200 000,00 zł1,80

*) Stopa procentowa naliczana według wartości dla danego progu od całości zgromadzonych środków.