OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW W RAMACH KONT INTELIGO DLA KLIENTÓW KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO OD DNIA 11 MAJA 2010 R.

Część III. Tabela oprocentowania lokat w ramach Kont Inteligo obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r.

Lp.WyszczególnienieStopa procentowa w stosunku rocznym
1.Lokaty prowadzone w ramach Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) 
 1) ze stałą stopą procentową: 
 a) Lokata 1 M0,10
 b) Lokata 2 M0,20
 c) Lokata 3 M0,30
 d) Lokata 24 M1,50
 2) ze zmienną stopą procentową z możliwością wypłaty: 
 a) Lokata 6 M0,10
 b) Lokata 12 M0,20
2.Lokaty prowadzone w ramach Kont Inteligo firmowych 
 1) ze stałą stopą procentową: 
 a) Lokata 1 M0,65
 b) Lokata 2 M0,90
 c) Lokata 3 M1,10
 2) ze zmienną stopą procentową z możliwością wypłaty: 
 a) Lokata 6 M1,10
 b) Lokata 9 M1,10
 c) Lokata 12 M1,20

Uwaga:
"M" - oznacza miesiąc, a cyfra przed "M" ilość miesięcy okresu umownego lokaty

 

 

Lokata 3+3 o stałym oprocentowaniu w ramach Konta Inteligo prywatnego

Stopa procentowa w stosunku rocznym w przypadku częściowej wypłaty lub zerwania umowy rachunku lokaty w zależności od miesiąca, w którym nastąpiła częściowa wypłata lub zerwanie umowy rachunku lokaty

a)      1-miesięc

0,00

b)      2-miesięc

0,00

c)      3-miesięc

0,00

d)      4-miesięc

0,10

e)      5-miesięc

0,10

f)       6-miesięc

0,10

Oprocentowanie za dotrzymanie terminu 6-miesięcy - 0,20%w stosunku rocznym

 
 
 
 

Lokata 6+6 o stałym oprocentowaniuw ramach Konta Inteligo prywatnego

Stopa procentowa w stosunku rocznym w przypadku częściowej wypłaty lub zerwania umowy rachunku lokaty w zależności od miesiąca, w którym nastąpiła częściowa wypłata lub zerwanie umowy rachunku lokaty

a)      1-miesiąc

0,00

b)      2-miesiąc

0,00

c)      3-miesiąc

0,00

d)      4-miesiąc

0,00

e)      5-miesiąc

0,00

f)       6-miesiąc

0,00

g)      7 miesiąc

0,20

h)      8 miesiąc

0,20

i)       9 miesiąc

0,20

j)       10 miesiąc

0,20

k)      11 miesiąc

0,20

l)       12 miesiąc

0,20

Oprocentowanie za dotrzymanie terminu 12-miesięcy - 0,30%w stosunku rocznym.

 
 

hop lokata 3M o stałym oprocentowaniu w ramach Konta Inteligo prywatnego

Stopa procentowa w stosunku rocznym w poszczególnych miesiącach okresu umownego

a)      1-miesiąc

0,25

b)      2-miesiąc

0,75

c)      3-miesiąc

2,00

Średnie oprocentowanie na lokacie 3 miesięcznej wynosi 1,25%.

 
 

hop lokata 6M o stałym oprocentowaniu w ramach Konta Inteligo prywatnego

Stopa procentowa w stosunku rocznym w poszczególnych miesiącach okresu umownego

a)      1-miesiąc

0,25

b)      2-miesiąc

0,75

c)      3-miesiąc

1,25

d)      4-miesiąc

1,50

e)      5-miesiąc

1,75

f)       6-miesiąc

2,00

 Średnie oprocentowanie na lokacie 6 miesięcznej wynosi 1,37%.

 
 

hop lokata 12M o stałym oprocentowaniuw ramach Konta Inteligo prywatnego 

Stopa procentowa w stosunku rocznym w poszczególnych miesiącach okresu umownego

a)      1-miesiąc

0,20

b)      2-miesiąc

0,40

c)      3-miesiąc

0,60

d)      4-miesiąc

0,80

e)      5-miesiąc

1,00

f)       6-miesiąc

1,20

g)      7 miesiąc

1,40

h)      8 miesiąc

1,60

i)       9 miesiąc

1,80

j)       10 miesiąc

2,00

k)      11 miesiąc

2,25

l)       12 miesiąc

2,50

Średnie oprocentowanie na lokacie 12 miesięcznej wynosi 1,57%.

 
 
 
 

igo lokata z miesięczną kapitalizacją odsetek

Oprocentowanie lokaty
w skali roku

a)      3 miesiące

1,30%

b)      6 miesięcy

1,40%

c)      9 miesięcy

1,50%

d)     12 miesięcy

1,50%

Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na Lokacie określane jest w stosunku rocznym i jest stałe w Okresie Umownym.

 
 
 
Lokata Wzrastająca Inteligo w ramach konta firmowegoOprocentowanie lokaty
w skali roku
a)     w 1 miesiącu0,30%
b)     w 2 miesiącu0,60%
c)     w 3 miesiącu3,60%

Produkt oferowany w okresie: 30.03.2015-30.06.2015