OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW W RAMACH KONT INTELIGO DLA KLIENTÓW KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO OD DNIA 11 MAJA 2010 R.

Oprocentowanie środków pieniężnych i kredytów w ramach Kont Inteligo dla klientów którzy zawarli umowę rachunku bankowego przed dniem 11 maja 2010 r.