Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych

Część II. Oprocentowanie wkładów na książeczkach mieszkaniowych i środków pieniężnych na rachunkach mieszkaniowych osób fizycznych obowiązuje od 18 stycznia 2016 r.

Lp.WyszczególnienieStopa procentowa w stosunku rocznym
1.Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych: 
 1) do dnia 31 grudnia 1982 r. oraz po tym terminie, jeżeli są likwidowane przed upływem 5-letniego okresu systematycznego oszczędzania - książeczki z prawem do premii gwarancyjnej0,01
 2) po dniu 1 stycznia 1983 r. do 23 października 1990 r., wnoszone systematycznie przez okres nie krótszy niż 5 lat (i na książeczkach wystawionych przed 1 stycznia 1983 r., których właściciele przyjęli zasady obowiązujące od 1983 r.) - książeczki z prawem do premii gwarancyjnej0,05
 3) do dnia 23 października 1990r., których właściciele zawarli po dniu 14 maja 2002r. z PKO BP SA umowę o dodatkowych możliwościach oszczędzania na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych wystawionych do dnia 23 października 1990r. i systematycznie oszczędzali przez okres nie krótszy niż: 1) 
 a) 12-miesięcy0,10
 b) 24-miesiące0,15
 c) 36-miesięcy0,20
 d) 48-miesięcy0,25
 e) 60-miesięcy
- książeczki z prawem do premii gwarancyjnej
0,30
 4) po dniu 23 października 1990 r., do 31 stycznia 2002r. wnoszone systematycznie przez okres nie krótszy niż 5 lat2) - książeczki bez prawa do premii gwarancyjnej0,40
 5) od dnia 1 lutego 2002r. - książeczki bez prawa do premii gwarancyjnej oraz od dnia 31 marca 2008 r. do dnia 18 stycznia 2009 r. na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego "Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa" - wnoszone systematycznie przez okres nie krótszy niż:2) 
 a) 12-miesięcy0,10
 b) 24-miesiące0,15
 c) 36-miesięcy0,20
 d) 48-miesięcy0,25
 e) 60-miesięcy0,30
 6) po dniu 31 stycznia 2007 r. do dnia 2 stycznia 2011 r. powiązane z funduszem inwestycyjnym 6) 
 a) PKO TFI SA Zrównoważony – fio,1,00
 b) PKO TFI SA Akcji Plus - fio1,00
2.uchylony 
3.Środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowym rachunku powierniczym (umowy zawarte do dnia 31 marca 2005 r.)WIBOR 1M5) minus marża 2,5 punktu procentowego

 

4.Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego "Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa" 2)
1)od dnia 19 stycznia 2009 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.
 wnoszone przez okres nie krótszy niżZmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
poniżej 10 000 złod 10 000 zł
do 49 999,99 zł
od 50 000 zł
a)12 miesięcy0,100,150,20
b)24 miesiące0,150,200,25
c)36 miesięcy0,200,250,30
2)od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 30 września 2014 r.
 wnoszone przez okres nie krótszy niżZmienna stopa procentowa w stosunku rocznym
poniżej 10 000 złod 10 000 zł
do 49 999,99 zł
od 50 000 zł
do 74 999,99 zł
od 75 000 zł
do 99 999,99 zł
od 100 000 zł
a)12 miesięcy0,100,150,200,250,30
b)24 miesiące0,150,200,250,300,35
c)36 miesięcy0,200,250,300,350,40
3)Od dnia 1 sierpnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
  Stała stopa procentowa w stosunku rocznym
 Wnoszone przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy w kwocie od 50 000 zł0,15
4)od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 września 2014 r.
  Stała (progowa) stopa procentowa w stosunku rocznym
od 5 000 zł.
do 9 999,99 zł
od 10 000 zł
do 49 999,99 zł
od 50 000 zł
do 74 999,99 zł
od 75 000 zł
do 99 999,99 zł
od 100 000 zł
 wnoszone przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy:0,100,150,200,250,30

 

5)Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych od dnia 3 stycznia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego "Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa powiązana z funduszami inwestycyjnymi PKO", wnoszone przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy 2)
1234567
 poniżej 10 000 złod 10 000 zł
do 19 999,99 zł
od 20 000 zł
do 29 999,99 zł
od 30 000 zł
do 39 999,99 zł
od 40 000 zł
do 49 999,99 zł
od 50 000 zł
Stopa procentowa w stosunku rocznym
 1,301,401,501,601,701,80

 

6.

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych od dnia 3 września 2012 r. do dnia 30 września 2014 r.
na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa z Bonusem” 2):

 

Zmienna stopa procentowa w stosunku rocznym

0,10

 

1/ W przypadku, gdy nie zostały spełnione warunki umowy o dodatkowych możliwościach oszczędzania na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych wystawionych do dnia 23 października 1990 r. odsetki od oszczędności zgromadzonych w okresie obowiązywania umowy są liczone według zasad obowiązujących do dnia zawarcia umowy.

2/ W przypadku, gdy:

3/ uchylony

4/ uchylony


5/ WIBOR 1M ustalany jest zgodnie z zasadą podaną w § 1 ust. 5 pkt 1 Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.


6/ W przypadku niedotrzymania okresu rozliczeniowego odsetki od zgromadzonych środków są liczone według stopy procentowej ustalonej zgodnie z zasadą podaną w § 4 ust. 5 Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.