Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych

Część IV. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych nieoszczędnościowych obowiązuje od 10 grudnia 2014 r.

WyszczególnienieStopa procentowa w stosunku rocznym
1. Środki pieniężne na rachunkach bankowych nieoszczędnościowych, płatne na żądaniedo 0,01
2. Środki pieniężne na rachunkach bieżących BIZNES PARTNER, (oraz na otwartych do 13 lutego 2008 r. rachunkach bieżących MEDYK PARTNER i AGRO PARTNER), płatne na żądaniedo 0,01
2a. Środki pieniężne na rachunkach bieżących BIZNES PARTNER otwartych w ramach Pakietu Mobilnego dla Firm0,00
2b. Środki pieniężne na rachunkach bieżących BIZNES PARTNER otwartych w ramach oferty: PKO Konto firmowe i PKO Rachunek dla biznesu0,00

Lokaty terminowe na rachunkach bankowych nieoszczędnościowych, w tym na rachunkach bieżących BIZNES PARTNER, (oraz na otwartych do 13 lutego 2008 r. rachunkach bieżących MEDYK PARTNER i AGRO PARTNER)

WyszczególnienieStopa procentowa w stosunku rocznym
poniżej 10 000 zł1)od 10 000 zł
do 49 999,99 zł
od 50 000 zł
1)ze zmienną stopa procentową:   
 a) na 12 miesięcy0,500,701,05
 b) na 6 miesięcy0,500,701,05
2)ze stałą stopą procentową w okresie umownym:   
 a) na 3 miesiące 0,450,650,95
 b) na 2 miesiące 0,450,650,95
 c) na 1 miesiąc 0,450,650,95
 d) na 21 dni 0,400,600,90
 e) na 14 dni 0,350,550,85
 f) na 7 dni 0,300,500,80

 

WyszczególnienieStopa procentowa w stosunku rocznym
Lokaty terminowe na warunkach negocjowanych 3)stopa procentowa jest każdorazowo negocjowana

 

Biznes Lokata MSP  – oferowana w okresie 16.02.2015-30.04.2015

dla okresu 3 miesięcy:

Stopa procentowa w stosunku rocznym

w przypadku częściowej albo całkowitej wypłaty  z lokaty
w kolejnych miesiącach od daty jej otwarcia:

za dotrzymanie okresu umownego

1

2

3

0,00

0,50

0,80

1,30

dla okresu 6 miesięcy:

Stopa procentowa w stosunku rocznym

w przypadku częściowej albo całkowitej wypłaty z lokaty
w kolejnych miesiącach od daty jej otwarcia:

za dotrzymanie okresu umownego

1

2

3

4

5

6

0,00

0,10

0,25

0,50

0,90

1,30

1,55

dla okresu 12 miesięcy:

Stopa procentowa w stosunku rocznym

w przypadku częściowej albo całkowitej wypłaty z lokaty w kolejnych miesiącach od daty jej otwarcia:

za dotrzymanie okresu umownego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,00

0,10

0,25

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,15

1,30

1,50

1,70

 

Biznes Lokata MSP  – oferowana w okresie 09.10.2015-31.12.2015

dla okresu 3 miesięcy:

Stopa procentowa w stosunku rocznym

w przypadku częściowej albo całkowitej wypłaty  z lokaty
w kolejnych miesiącach od daty jej otwarcia:

za dotrzymanie okresu umownego

1

2

3

0,00

0,40

0,70

1,10

dla okresu 6 miesięcy:

Stopa procentowa w stosunku rocznym

w przypadku częściowej albo całkowitej wypłaty z lokaty
w kolejnych miesiącach od daty jej otwarcia:

za dotrzymanie okresu umownego

1

2

3

4

5

6

0,00

0,10

0,25

0,50

0,80

1,10

1,30

dla okresu 12 miesięcy:

Stopa procentowa w stosunku rocznym

w przypadku częściowej albo całkowitej wypłaty z lokaty w kolejnych miesiącach od daty jej otwarcia:

za dotrzymanie okresu umownego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,00

0,10

0,25

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,25

1,35

1,50

 

1/ Minimalna kwota lokaty wynosi 2.000 zł

3/ W drodze indywidualnych negocjacji mogą być ustalane warunki na jakich otwierane i prowadzone są rachunki lokat terminowych dla klientów korporacyjnych, w kwocie równej lub wyższej niż: