Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych

Część V. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach powierniczych obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.

Lp.WyszczególnienieStopa procentowa w stosunku rocznym
1.Środki pieniężne zgromadzone na Zamkniętym mieszkaniowym rachunku powierniczym (umowy zawarte po 29.04.2012 r.)WIBID 1M 1) minus 2,80 p.p. lecz nie mniej niż 0,01%
2.Środki pieniężne zgromadzone na Otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym (umowy zawarte po 29.04.2012 r.)WIBID 1M 1) minus 3,30 p.p. lecz nie mniej niż 0,01%
3.Środki pieniężne zgromadzone na rachunku powierniczym dla małych i średnich przedsiębiorstw.0,001) WIBID 1M jest ustalany zgodnie z zasadą podaną w § 1 ust.5 pkt.3 Zasad i terminów kapitalizacji odsetek.