Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych

Część VI. Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku lokacyjnym KORZYŚĆ obowiązuje od 10 grudnia 2014 r.

 Stopa procentowa w stosunku rocznym
1.Środki pieniężne na rachunku lokacyjnym KORZYŚĆ 
 1) do kwoty 14.999,99 zł1,10
 2) nadwyżka ponad 14.999,99 zł do 29.999, 99 zł1,20
 3) nadwyżka ponad 29.999,99 zł do 49.999,99 zł1,45
 4) nadwyżka ponad 49.999,99 zł1,75