Kredyt
odnawialny

Dlaczego warto?

Kredyt odnawialny pozwoli uzyskać stały i szybki dostęp do dodatkowych środków finansowych. Korzystając z kredytu odnawialnego Klient nie musi pilnować terminów spłat, ponieważ każdy wpływ na rachunek zmniejsza zadłużenie o wartość dokonanej wpłaty.

Tylko teraz atrakcyjna promocja kredytu odnawialnego!

 • 0zł z tytułu opłaty przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku kredytowego
 • 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego.

Promocja ważna jedynie do 20.03.2013 r.

Chcesz zyskać dodatkową gotówkę? Zaakceptuj ofertę kredytu odnawialnego dostępną w serwisie iPKO, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą i przedstawi szczegóły tej propozycji.

Dla kredytu w wysokości 4 tys. zł dla posiadaczy PKO Konta dla Młodych, SUPERKONTA Oszczędnego:

 • nominalna stopa oprocentowania wynosi 15,49%,
 • RRSO wynosi 16,64%,
 • całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 4 341,92 zł,
 • wysokość raty kapitałowo - odsetkowej wynosi 361,96 zł (przy założeniu, że kredyt spłacany jest w 12 równych ratach kapitałowo -odsetkowych),
 • opłata za rozpatrzenie wniosku 0 zł,
 • prowizja za udzielenie kredytu 0 zł.

Dla kredytu w wysokości 4 tys. zł dla posiadaczy PKO Konta za Zero:

 • nominalna stopa oprocentowania wynosi 17,50%,
 • RRSO wynosi 18,97%,
 • całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 4 387,42 zł,
 • wysokość raty kapitałowo - odsetkowej wynosi 365,77 zł (przy założeniu, że kredyt spłacany jest w 12 równych ratach kapitałowo - odsetkowych),
 • opłata za rozpatrzenie wniosku 0 zł,
 • prowizja za udzielenie kredytu 0 zł.

Dla kredytu w wysokości 4 tys. zł dla posiadaczy PKO Konta bez Granic:

 • nominalna stopa oprocentowania wynosi 16,99%,
 • RRSO wynosi 18,38%,
 • całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 4 375,84 zł,
 • wysokość raty kapitałowo -odsetkowej wynosi 364,80 zł (przy założeniu, że kredyt spłacany jest w 12 równych ratach kapitałowo -odsetkowych),
 • opłata za rozpatrzenie wniosku 0 zł,
 • prowizja za udzielenie kredytu 0 zł.

Dla kredytu w wysokości 9 tys. zł dla posiadaczy Konta AURUM:

 • nominalna stopa oprocentowania wynosi 14,49%,
 • RRSO wynosi 15,49%,
 • całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 9 718,67 zł,
 • wysokość raty kapitałowo - odsetkowej wynosi 810,01 zł (przy założeniu, że kredyt spłacany jest w 12 równych ratach kapitałowo - odsetkowych),
 • opłata za rozpatrzenie wniosku 0 zł,
 • prowizja za udzielenie kredytu 0 zł.

Dla kredytu w wysokości 18 tys. zł dla posiadaczy Konta Platinium II:

 • nominalna stopa oprocentowania wynosi 13,99%,
 • RRSO wynosi 14,92%,
 • całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 19 386,72 zł,
 • wysokość raty kapitałowo - odsetkowej wynosi 1 614,27 zł (przy założeniu, że kredyt spłacany jest w 12 równych ratach kapitałowo - odsetkowych),
 • opłata za rozpatrzenie wniosku 0 zł,
 • prowizja za udzielenie kredytu 0 zł.

 Wygoda:

 • udzielany szybko i bez dodatkowych formalności,
 • spłata kredytu następuje z bieżących wpływów na konto,
 • po upływie 12 miesięcy kredyt może być automatycznie przedłużany na kolejne 12 miesięcy bez konieczności wizyty w oddziale.

Elastyczność:

 • wysokość kredytu ustalana indywidualnie w oparciu o wysokość wpływów na konto nawet do
  100 000 zł dla Klientów Indywidualnych, a w przypadku posiadaczy Konta Aurum i Konta Platinium II nawet do 150 000 zł!

Oszczędność pieniędzy:

 • atrakcyjne oprocentowanie kredytu - uzależnione od rodzaju posiadanego konta osobistego oraz poszczególnych przedziałów kwotowych zadłużenia - już od 10,99% w skali roku w przypadku posiadaczy Konta Platinium II,
 • każdy wpływ na rachunek obniża bieżące zadłużenie.

Bezpieczeństwo:

 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia na wypadek śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, czasowej niezdolności do pracy, poważnego zachorowania oraz utraty pracy przygotowanego we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Cardif BNP Paribas Group. Ogólne warunki ubezpieczenia

Szczegóły oferty

 • Dla kogo?

  O udzielenie kredytu odnawialnego mogą występować:

  • klienci indywidualni posiadający obywatelstwo polskie na stale zamieszkali w Polsce,
  • klienci indywidualni, obywatele państw obcych zatrudnieni przez podmiot mający siedzibę w kraju lub otrzymujący rentę, emeryturę, stypendium w kraju.

  Kredyt odnawialny może otrzymać osoba, która:

  • wnosi na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy systematyczne wpływy,
  • posiada zdolność kredytową ,
  • nie spowodowała niedopuszczalnego salda debetowego w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu.

  Kredyt odnawialny można otrzymać już po pierwszym wpływie na rachunek.
  Kredyt odnawialny może być udzielony do konta wspólnego, umowa wtedy jest zawierana przez obu Posiadaczy konta.
  W przypadku przeniesienia rachunku z innego banku wnioskodawca powinien przedłożyć potwierdzoną przez ten bank historię rachunku lub wyciągi z rachunku za okres co najmniej 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

 • Przeznaczenie

 • Waluta

 • Okres kredytowania

 • Warunki wypowiedzenia umowy

 • Wykorzystanie spłaconej kwoty kredytu

 • Forma i sposób uruchomienia kredytu

 • Forma i sposób spłaty kredytu

 • Formy zabezpieczenia

 • Wniosek o udzielenie kredytu

 • Wysokość kredytu

Oprocentowanie i opłaty

Opłaty i prowizje

Z tytułu udzielania i spłaty kredytu odnawialnego dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych pobierane są następujące prowizje i opłaty zgodnie z obowiązująca taryfą:

 • opłata przygotowawcza, za rozpatrzenie wniosku kredytowego oraz przygotowanie i zawarcie umowy kredytowej, której wysokość jest uzależniona od rodzaju posiadanego konta osobistego (nie dotyczy kredytu na koncie Platinium II, w przypadku którego opłata nie jest pobierana),
 • prowizja za udzielenie kredytu (w przypadku posiadaczy Konta Aurum i Konta Platinium II, prowizja obniżona jest o 0,3% w stosunku do oferty dla pozostałych Klientów indywidualnych),
 • podwyższenie limitu kredytowego i przedłużenie okresu kredytowania na kolejne okresy 12-miesięczne (w przypadku posiadaczy Konta Aurum i Konta Platinium II,  prowizja obniżona jest o 0,3% w stosunku do oferty dla pozostałych Klientów indywidualnych).

Prowizje mogą być pobierane w ciężar kredytu odnawialnego. W przypadku kredytu odnawialnego opłaty i prowizje pobierane są dopiero w momencie udzielenia kredytu.
Zobacz Taryfę opłat i prowizji

Tylko teraz atrakcyjna promocja kredytu odnawialnego!

 • 0zł z tytułu opłaty przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku kredytowego
 • 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego.

Promocja ważna jedynie do 20.03.2013 r.

Chcesz zyskać dodatkową gotówkę? Zaakceptuj ofertę kredytu odnawialnego dostępną w serwisie iPKO, a nasz doradca skontaktuje się z Tobą i przedstawi szczegóły tej propozycji.

Dla kredytu w wysokości 4 tys. zł dla posiadaczy PKO Konta dla Młodych, SUPERKONTA Oszczędnego:

 • nominalna stopa oprocentowania wynosi 15,49%,
 • RRSO wynosi 16,64%,
 • całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 4 341,92 zł,
 • wysokość raty kapitałowo - odsetkowej wynosi 361,96 zł (przy założeniu, że kredyt spłacany jest w 12 równych ratach kapitałowo - odsetkowych),
 • opłata za rozpatrzenie wniosku 0 zł,
 • prowizja za udzielenie kredytu 0 zł.

Dla kredytu w wysokości 4 tys. zł dla posiadaczy PKO Konta za Zero:

 • nominalna stopa oprocentowania wynosi 17,50 %,
 • RRSO wynosi 18,97%,
 • całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 4 387,42 zł,
 • wysokość raty kapitałowo - odsetkowej wynosi 365,77 zł (przy założeniu, że kredyt spłacany jest w 12 równych ratach kapitałowo - odsetkowych),
 • opłata za rozpatrzenie wniosku 0 zł,
 • prowizja za udzielenie kredytu 0 zł.

Dla kredytu w wysokości 4 tys. zł dla posiadaczy PKO Konta bez Granic:

 • nominalna stopa oprocentowania wynosi 16,99 %,
 • RRSO wynosi 18,38%,
 • całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 4 375,84 zł,
 • wysokość raty kapitałowo - odsetkowej wynosi 364,80 zł (przy założeniu, że kredyt spłacany jest w 12 równych ratach kapitałowo - odsetkowych),
 • opłata za rozpatrzenie wniosku 0 zł,
 • prowizja za udzielenie kredytu 0 zł.

Dla kredytu w wysokości 9 tys. zł dla posiadaczy Konta AURUM:

 • nominalna stopa oprocentowania wynosi 14,49 %,
 • RRSO wynosi 15,49 %,
 • całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 9 718,67 zł,
 • wysokość raty kapitałowo - odsetkowej wynosi 810,01 zł (przy założeniu, że kredyt spłacany jest w 12 równych ratach kapitałowo - odsetkowych),
 • opłata za rozpatrzenie wniosku 0 zł,
 • prowizja za udzielenie kredytu 0 zł.

Dla kredytu w wysokości 18 tys. zł dla posiadaczy Konta Platinium II:

 • nominalna stopa oprocentowania wynosi 13,99%,
 • RRSO wynosi 14,92%,
 • całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 19 386,72 zł,
 • wysokość raty kapitałowo - odsetkowej wynosi 1 614,27 zł (przy założeniu, że kredyt spłacany jest w 12 równych ratach kapitałowo - odsetkowych),
 • opłata za rozpatrzenie wniosku 0 zł,
 • prowizja za udzielenie kredytu 0 zł.

Oprocentowanie

Atrakcyjne oprocentowanie kredytu - uzależnione od rodzaju posiadanego konta osobistego oraz poszczególnych przedziałów kwotowych zadłużenia.

Dla kredytu w wysokości 4 tys. zł dla posiadaczy PKO Konto za Zero:

 • nominalna stopa oprocentowania wynosi 17,50%,
 • RRSO wynosi 23,18%,
 • całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 4 459,42 zł,
 • wysokość raty kapitałowo - odsetkowej wynosi 365,77 zł (przy założeniu, że kredyt spłacany jest w 12 równych ratach kapitałowo - odsetkowych),
 • prowizja za udzielenie kredytu 72 zł tj. 1,8% min. 60 zł.

Dla kredytu w wysokości 9 tys. zl dla posiadaczy Konta AURUM:

 • nominalna stopa oprocentowania wynosi 14,49%,
 • RRSO wynosi 20,02%,
 • całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 9 898,67 zł,
 • wysokość raty kapitałowo - odsetkowej wynosi 810,01 zł (przy założeniu, że kredyt spłacany jest w 12 równych ratach kapitałowo-odsetkowych),
 • opłata za rozpatrzenie wniosku 45 zł tj. 0,5% min. 30 zł,
 • prowizja za udzielenie kredytu 135 zł tj. 1,5% min. 60 zł.

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej. Odsetki obliczane są w miesięcznych okresach obrachunkowych od wykorzystanego kredytu i pobierane są przez PKO Bank Polski z wolnych środków na rachunku.

Sprawdź oprocentowanie kredytu odnawialnego.

 

Pliki do pobrania