Zysk netto i marża odsetkowa


W 2012 roku Grupa Kapitałowa PKO Bank Polski SA osiągnęła wysokie wyniki finansowe.

Sukces strategii
Lider 2010-2012

63%

wzrostu zysku netto w latach 2010-2012

11 569,9 (mln PLN)

wynik na działalności biznesowej

39,9% C/I

utrzymanie relacji kosztów do dochodów
na bardzo niskim poziomie

Dla inwestorów

Do pobrania