2021-09-22

1 października 2021 nastąpi otwarcie Expo 2020 w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Mimo zmiany o rok terminu wystawy – powodu pandemii COVID-19 - organizatorzy zdecydowali o utrzymaniu w nazwie daty 2020 i jej stacjonarnego charakteru. Expo 2020 to największe światowe i najbardziej prestiżowe wydarzenia wystawiennicze łączące wątki gospodarcze, kulturalne i turystyczne, a także tworzące platformę międzynarodowego dialogu na rzecz postępu i współpracy, które odbywają się co 5 lat. Tegoroczne Expo będzie trwało 6 miesięcy – do końca marca 2022. Expo 2020 będzie pierwszą Wystawą Światową zorganizowaną w kraju arabskim i zgodnie z zapowiedziami organizatorów ma być największe w historii (organizatorzy przewidują, że w trakcie całego trwania Expo 2020 wystawę odwiedzi 18 mln osób, które złożą 25 mln wizyt). Zaplanowano 10 tygodni tematycznych, takich jak: Kosmos, Klimat i bioróżnorodność, Rozwój miast i wsi, Tolerancja i inkluzywność, Wiedza i nauka, Podróże, Globalne cele zrównoważonego rozwoju, Zdrowie i uroda, Żywność oraz Woda.

Zdaniem Krzysztofa Dryndy, prezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), Wystawa Światowa w Dubaju będzie pierwszym od wybuchu pandemii tak znaczącym światowym wydarzeniem promocyjnym, na którym zostanie zaprezentowany potencjał polskiej gospodarki. Expo 2020 będzie okazją do promocji Polski na arenie międzynarodowej – zwłaszcza na rynkach pozaunijnych - jako wiarygodnego partnera handlowego, dostarczającego produkty i usługi jak najwyższej jakości, jak również jako bezpiecznej destynacji inwestycyjnej.

Istotnym wydarzeniem związanym z udziałem naszego kraju w Expo 2020 będzie Narodowy Dzień Polski - zaplanowany na 7.12.2021. W czasie trwania tegorocznej Wystawy Światowej będzie miało miejsce blisko 1000 wydarzeń związanych z Polską, w tym: dwa duże fora gospodarcze (Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze, które odbędzie się 6.12.2021 oraz Polsko-Afrykańskie Forum Gospodarcze planowane na 23.02.2022), seminaria biznesowe i webinaria, wydarzenia organizowane przez regiony, duże wydarzenia kulturalne, jak również codzienne warsztaty dla dzieci i koncerty pianistyczne przed Pawilonem Polski. Udział naszego kraju w Wystawie Światowej koordynuje PAIH.

Na Expo 2020 najważniejszym miejscem promocji naszej gospodarki będzie Pawilon Polski o powierzchni ponad 2 tys. m2. Hasło przewodnie polskiej prezentacji brzmi "Poland. Creativity inspired by nature". Nasz kraj będzie przedstawiony jako państwo, którego głównym zasobem są ludzie - kreatywni, gościnni, pracowici, wykształceni, pełni energii, umiejący stawiać czoła nowym wyzwaniom, jak również wyznaczający trendy. W części Pawilonu Polski zaprojektowanej z myślą o nawiązaniu kontaktów biznesowych odbywać się będą spotkania krajowych i zagranicznych przedsiębiorców. W ramach ekspozycji multimedialnej w strefie "Poland. Spirit of ingenuity" zostanie zaprezentowanych blisko 200 firm i innych podmiotów reprezentujących sektory z największym potencjałem eksportowym na rynki Bliskiego Wschodu. Obsługę Pawilonu Polski zapewnią studenci 5 polskich uczelni w ramach programu praktyk realizowanych przy okazji udziału Polski w Expo.

Dzięki Expo 2020 polskim firmom będzie łatwiej zaistnieć na nowych rynkach przy pomocy unikatowego programu wsparcia gospodarczego (w tym w ramach programu „Go to Brand Expo 2020”), który jest skierowany zarówno do dużych korporacji, jak i małych i średnich firm, a przygotowany jest przez PAIH i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z partnerami. Program składa się z 15 inicjatyw, które mają na celu wspieranie przedsiębiorców w ekspansji na region Zatoki Perskiej i Afryki, dzięki pokazaniu potencjału tych rynków oraz możliwości działania na nich, z jednoczesnym wskazaniem ewentualnych ryzyk i sposobów ich ograniczenia. Zestaw narzędzi obejmuje wsparcie promocyjne (w tym podczas targów branżowych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich organizowanych przed i po zakończeniu Wystawy Światowej), organizacyjne i finansowe, dając również możliwość poszerzenia wiedzy nt. rynków arabskich oraz stanowi dobrą okazję do nawiązania kontaktów biznesowych. Wsparcie w ramach programu gospodarczego jest kierowane zwłaszcza do branż o największym potencjale eksportowym na rynki Bliskiego Wschodu, tj.: sprzęt medyczny, kosmetyki, moda polska (odzież, obuwie, galanteria, sektor jubilerski), IT/ICT, gamedev, meble, biotechnologia i farmaceutyki, usługi prozdrowotne, żywność, budownictwo, jachty i łodzie rekreacyjne, zielone technologie, turystyka, mobilność i elektromobilność, energetyka, ochrona środowiska, a także jeździectwo i hodowla koni.

Organizatorzy szacują, że w ramach polskiego programu gospodarczego w różnych formach aktywności uczestniczyć będzie około 2,5 tys. firm - w tym niemal 1,8 tys. zaprezentuje się w Pawilonie Polski lub weźmie udział w różnych wydarzeniach w Dubaju, a co najmniej 700 - w webinariach eksperckich i spotkaniach online. W Wystawie Światowej w Dubaju przedsiębiorcy z Polski mogą uczestniczyć także w ramach programów regionalnych, tworzonych przez 10 urzędów marszałkowskich (z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego) – w tym w ramach tygodniowych ekspozycji w strefie wystaw czasowych Pawilonu Polski (poza pomorskim).

Nowością w ofercie Expo 2020 jest możliwość udziału firm w Programie Partnerskim, w charakterze partnerów w kategoriach: Wyposażenie Pawilonu (w tym pomieszczeń biurowych oraz części gastronomicznej), Wydarzenia towarzyszące, Wydarzenia towarzyszące branżowe oraz Partnerstwo specjalne.

Pełna oferta dla firm jest dostępna na stronie

Strona organizatora Expo 2020