2022-06-20

Zgodnie ze wstępnymi danymi GUS, w styczniu-kwietniu 2022 z Polski wyeksportowano towary o wartości 106,2 mld EUR, import osiągnął 116,1 mld EUR, a saldo handlu zagranicznego wyniosło -9,9 mld EUR.

W czterech pierwszych miesiącach 2022 eksport towarów z Polski wyrażony w EUR był o 16,1% wyższy niż przed rokiem, co oznacza lekkie wyhamowanie dynamiki wobec wzrostu o19,1% notowanego w całym 2021. W kolejnych miesiącach 2022 dynamika eksportu stopniowo osłabiała się z 20,5% r/r w styczniu do 11,3% w kwietniu. Według NBP, w kwietniu 2022 wyniki eksportu ograniczały zakłócenia w łańcuchach dostaw zmniejszające eksport części motoryzacyjnych, telewizorów oraz sprzętu AGD. Istotnymi czynnikami oddziałującymi negatywnie na eksport były również wojna w Ukrainie oraz nałożone sankcje na Rosję i Białoruś. W kwietniu br. udział Rosji w polskim eksporcie spadł aż o 2,1pp w ciągu roku do 0,8% (spadek eksportu o co najmniej 41% r/r notowano we wszystkich grupach towarowych SITC), a udział Białorusi obniżył się o 0,4pp r/r do 0,3%. Udział Ukrainy w polskim eksporcie zmniejszył się o 0,2pp r/r do 2,2%.

W okresie styczeń-kwiecień 2022 krajowy eksport (w EUR) wzrósł w przypadku wszystkich 10 głównych partnerów handlowych Polski – najsilniej w przypadku Stanów Zjednoczonych (o 40,2%) i Słowacji (o 36,1%). Obroty z pierwszą dziesiątką głównych rynków zbytu odpowiadały łącznie za 65,8% polskiego eksportu towarów (w analogicznym okresie 2021 było to nieco mniej – 65,3%). Udział Niemiec w eksporcie w styczniu-kwietniu 2022 zmniejszył się istotnie – o 1,2pp w skali roku do 27,8%. Drugie w rankingu Czechy zanotowały wzrost udziału o 0,6pp - do 6,4%, a trzecia Francja obniżyła swój udział o 0,2pp do 5,8%. Rosja zajęła 17. miejsce w polskim eksporcie wobec 8. lokaty przed rokiem, a Ukraina utrzymała ubiegłoroczną 15-tą pozycję.

W okresie czterech pierwszych miesięcy 2022 we wszystkich sekcjach towarowych wg nomenklatury SITC odnotowano wzrosty eksportu w skali roku, w tym najwyższe obserwowano: w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 242,8%), w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 137,8%) oraz w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 62,6%).

Dynamika importu w okresie styczeń-kwiecień 2022 przyspieszyła wobec odnotowanej w całym 2021 i wyniosła 32,4% r/r vs 24,8%. Zjawisko to związane jest z dalszym wzrostem cen paliw (zwłaszcza gazu ziemnego, ropy naftowej i węgla), podbijającym tempo wzrostu importu. Odnotowano też znacznie większy import z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (w EUR wg kraju pochodzenia +88,1% r/r, wg kraju wysyłki +85,7% r/r). Import z Rosji wg kraju wysyłki wzrósł o 103,7% r/r (przy silnie drożejących surowcach energetycznych), a import z Ukrainy wg kraju wysyłki zwiększył się o 62,7% r/r.

W okresie styczeń-kwiecień 2022 roczne wzrosty importu wystąpiły we wszystkich grupach towarowych, w tym najwyższe zanotowano: w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 373,1%), w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 112,9%), a także w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 111,6%).