2022-04-20

Według wstępnych danych GUS, w okresie styczeń-luty 2022 z Polski wyeksportowano towary o wartości 49,5 mld EUR, wartość importu osiągnęła 52,6 mld EUR, a saldo handlu zagranicznego wyniosło -3,1 mld EUR.

W dwóch pierwszych miesiącach 2022 eksport towarów z Polski wyrażony w EUR był o 16,9% wyższy niż przed rokiem, mniej niż +19,1% notowane w całym 2021 oraz 19,9% r/r obserwowane w samym styczniu. Nastąpiło to pomimo drożejących surowców, energii i towarów zaopatrzeniowych, a także pozytywnego efektu kalendarzowego (+1 dzień roboczy r/r).

W analizowanym okresie krajowy eksport (w EUR) wzrósł w przypadku wszystkich 10 głównych partnerów handlowych Polski - najsilniej w przypadku Stanów Zjednoczonych (o 47,2%), Słowacji (34,7%) i Wielkiej Brytanii (29,9%).

Obroty z pierwszą dziesiątką głównych rynków zbytu odpowiadały łącznie za 64,9% polskiego eksportu towarów (w analogicznym okresie 2021 było to nieco więcej – 65,2%).

Udział Niemiec w eksporcie w styczniu-lutym 2022 obniżył się istotnie – o 1,8pp w skali roku do 27,4%. Drugie w rankingu Czechy zanotowały wzrost udziału o 0,3pp - do 6,0%, a trzecia Francja zmniejszyła swój udział o 0,3pp do 5,9%. Rosja zajęła 11. miejsce w polskim eksporcie z udziałem 2,6% (wobec 9. lokaty przed rokiem - z podobnym udziałem), a Ukraina ulokowała się na 16. pozycji z udziałem 2,1% (przed rokiem również 16. miejsce, jednak udział był niższy o 0,3pp).

W okresie styczeń-luty 2022 we wszystkich sekcjach towarowych wg nomenklatury SITC odnotowano wzrosty eksportu w skali roku, w tym najwyższe obserwowano w: paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 127,8%), towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 79,8%) oraz towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 27,1%).

W przypadku importu - dynamika w okresie styczeń-luty 2022 nieco przyspieszyła wobec odnotowanej w całym 2021 i wyniosła 29,6% vs 24,8% r/r. Nadal pozytywnie na dynamikę importu oddziaływały wysokie ceny surowców - w tym zwłaszcza ropy naftowej i gazu ziemnego – szczególnie po wybuchu wojny w Ukrainie. Najwyższe roczne dynamiki importu w grupach towarowych zanotowano w: towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 268,0%), w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 95,7%), a także w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 70,3%).