2021-12-15

Według wstępnych danych GUS, w styczniu-październiku 2021 z Polski wyeksportowano towary o wartości 232,5 mld EUR, wartość importu osiągnęła 231,5 mld EUR, a dodatnie saldo handlu zagranicznego wyniosło 1,0 mld EUR.

W okresie pierwszych dziesięciu miesięcy 2021 eksport towarów z Polski wyrażony w EUR był o 18,5% wyższy niż przed rokiem, nieco mniej od +20,3% r/r notowanych po wrześniu br. oraz wobec wzrostu o 0,7% r/r w całym 2020.

W ujęciu narastającym, w kolejnych miesiącach 2021 eksport rósł coraz szybciej do czerwca. Od lipca 2021 narastająca dynamika eksportu spowalnia, do czego we wrześniu i październiku w coraz większej skali przyczyniły się problemy podażowe, które negatywnie wpływają na eksporterów – szczególnie w motoryzacji (wskutek braku mikroprocesorów). NBP podał, że w samym październiku obserwowano duże spadki w eksporcie wszystkich grup pojazdów drogowych i ich części.

W przypadku importu dynamika w okresie styczeń-październik nieco spowolniła wobec odnotowanej na koniec września i wyniosła 23,3% r/r vs 24,1% r/r po 9 miesiącach. Nadal pozytywnie na dynamikę importu oddziaływały wysokie w skali roku wzrosty ceny surowców - w tym gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów jej rafinacji.

W okresie styczeń-październik 2021 krajowy eksport rósł w przypadku wszystkich 10 głównych partnerów handlowych Polski - najsilniej w przypadku Włoch (28,6% r/r), a następnie Francji (21,3% r/r) i Hiszpanii (19,7% r/r).

Obroty z pierwszą dziesiątką głównych rynków zbytu odpowiadały łącznie za 65,1% polskiego eksportu towarów (w analogicznym okresie 2020 było to nieco więcej – 65,8%).

Udział Niemiec w eksporcie w pierwszych 10 miesiącach 2021 obniżył się lekko o 0,1pp w skali roku do 28,6%. Drugie w rankingu Czechy utrzymały swój udział na ubiegłorocznym poziomie 5,9%, a trzecia Francja zanotowała niewielki wzrost udziału o 0,2pp r/r – do 5,8%.

W styczniu-październiku 2021 w większości sekcji towarowych wg nomenklatury SITC odnotowano wzrosty eksportu, w tym najwyższe obserwowano w: paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 58,5% r/r), olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 44,8% r/r) oraz surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 34,9% r/r). Jedyną sekcją towarową wg SITC ze spadkiem eksportu w skali roku była kategoria napoje i tytoń (-0,8% r/r).