2022-01-17

Według wstępnych danych GUS, w okresie styczeń-listopad 2021 z Polski wyeksportowano towary o wartości 260,9 mld EUR, wartość importu osiągnęła 259,9 mld EUR, a dodatnie saldo handlu zagranicznego wyniosło 1,0 mld EUR.

W okresie pierwszych jedenastu miesięcy 2021 eksport towarów z Polski wyrażony w EUR był o 18,9% wyższy niż przed rokiem, nieco więcej od +18,5% r/r notowanych po październiku 2021 oraz wobec wzrostu o 0,7% r/r w całym 2020.

W ujęciu narastającym, w kolejnych miesiącach 2021 eksport rósł coraz szybciej do czerwca. Od lipca 2021 narastająca dynamika eksportu spowalnia, do czego we wrześniu i październiku w coraz większej skali przyczyniły się problemy podażowe, które negatywnie wpływają na eksporterów – szczególnie w motoryzacji (wskutek braku mikroprocesorów). W listopadzie pozytywnie na wielkość eksportu oddziaływały wysokie ceny surowców i towarów zaopatrzeniowych, przy dalszym negatywnym wpływie spadków sprzedaży samochodów osobowych oraz pozostałych części motoryzacyjnych.

W przypadku importu dynamika w okresie styczeń-listopad nieco przyspieszyła wobec odnotowanej na koniec października i wyniosła 24,2% r/r vs 23,3% r/r po 10 miesiącach. Nadal pozytywnie na dynamikę importu oddziaływały wysokie w skali roku wzrosty ceny surowców - w tym gazu ziemnego, ropy naftowej i węgla.

W okresie styczeń-listopad 2021 krajowy eksport rósł w przypadku wszystkich 10 głównych partnerów handlowych Polski - najsilniej w przypadku Włoch (26,7% r/r), a następnie Francji (21,3% r/r) i Czech (19,7% r/r).

Obroty z pierwszą dziesiątką głównych rynków zbytu odpowiadały łącznie za 65,0% polskiego eksportu towarów (w analogicznym okresie 2020 było to nieco więcej – 66,0%).

Udział Niemiec w eksporcie w pierwszych 11 miesiącach 2021 obniżył się lekko o 0,2pp w skali roku do 28,7%. Drugie w rankingu Czechy utrzymały swój udział na poziomie 5,9%, a trzecia Francja zanotowała niewielki wzrost udziału o 0,1pp r/r – do 5,7%.

W okresie styczeń-listopad 2021 we wszystkich sekcjach towarowych wg nomenklatury SITC odnotowano wzrosty eksportu, w tym najwyższe obserwowano w: paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 67,1% r/r), olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 50,8% r/r) oraz surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 35,6% r/r).