2022-07-19

Według wstępnych danych GUS, w okresie styczeń-maj 2022 z Polski wyeksportowano towary o wartości 136,2 mld EUR, import osiągnął 146,9 mld EUR, a saldo handlu zagranicznego wyniosło -10,8 mld EUR.

W pięciu pierwszych miesiącach 2022 eksport towarów z Polski wyrażony w EUR był o 19,1% wyższy niż przed rokiem, co oznacza lekkie przyspieszenie dynamiki wobec wzrostu po czterech miesiącach, który wyniósł 18,0%.

Drugi miesiąc z rzędu dynamika eksportu wzrastała - do 23,2% r/r w maju vs 14,1% w kwietniu. Pozytywnie na majowe wyniki eksportu oddziaływało zwiększenie eksportu do Ukrainy do rekordowo wysokiego poziomu 0,9 mld EUR (co dało jej 7. miejsce wśród odbiorców polskiego eksportu, z udziałem 3,13%, o 1pp wyższym r/r), przy wysokim wzroście eksportu paliw i używanych samochodów osobowych - jak podaje NBP. Wpływ wojny i sankcji widoczny był także w wynikach eksportu do Rosji i Białorusi. W maju br. udział Rosji w polskim eksporcie obniżył się aż o 1,7pp w ciągu roku do niespełna 1% (spadek eksportu o co najmniej 12% r/r notowano w większości grup towarowych SITC, poza olejami i tłuszczami). Udział Białorusi zmniejszył się o ponad 0,2pp r/r do 0,4%, a największe spadki wolumenu eksportu do tego kraju zanotowano w sekcjach wg nomenklatury SITC: maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy oraz towary przemysłowe klasyfikowane wg surowca.

W okresie styczeń-maj 2022 obroty z pierwszą dziesiątką głównych rynków zbytu odpowiadały łącznie za 65,8% polskiego eksportu towarów (w analogicznym okresie 2021 było to nieco mniej – 65,3%). Udział Niemiec w krajowym eksporcie zmniejszył się znacząco – o 1,0pp w skali roku do 27,9%. Drugie w rankingu Czechy zanotowały wzrost udziału o 0,7pp - do 6,6%, a trzecia Francja obniżyła swój udział o 0,2pp do 5,8%. Rosja zajęła 18. miejsce w polskim eksporcie wobec 8. lokaty przed rokiem, a Ukraina utrzymała ubiegłoroczną 15-tą pozycję.

Polski eksport (w EUR) wzrósł dla wszystkich 10 głównych partnerów handlowych Polski – najsilniej w przypadku Słowacji (o 42,0% r/r) i Stanów Zjednoczonych (o 38,7%).

W okresie pięciu pierwszych miesięcy 2022 we wszystkich sekcjach towarowych wg SITC odnotowano wzrosty eksportu w skali roku, w tym najwyższe obserwowano: w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 211,2%), w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 158,1%) oraz w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 72,1%).

Dynamika importu (w EUR) w okresie styczeń-maj 2022 przyspieszyła wobec odnotowanej w całym 2021 i wyniosła 32,8% r/r vs 24,8%. Natomiast tempo wzrostu importu lekko osłabiło się wobec wyniku po czterech miesiącach 2022, kiedy zanotowano 33,4% r/r. Według NBP, zjawisko to związane jest z obniżeniem cen importowanej ropy naftowej i wstrzymaniu dostaw gazu z Rosji.

W pierwszych pięciu miesiącach 2022 nadal dynamicznie rósł import z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (w EUR wg kraju pochodzenia +88,7% r/r, wg kraju wysyłki +70,8% r/r). Import z Rosji wg kraju wysyłki wzrósł o 82,2% r/r (przy wysokich cenach surowców energetycznych), a import z Ukrainy wg kraju wysyłki zwiększył się o 62,9% r/r.

W okresie styczeń-maj 2022 roczne wzrosty importu wystąpiły we wszystkich grupach towarowych, w tym najwyższe zanotowano: w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 369,4%), w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 115,5%), a także w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 108,2%).