2018-09-19

 W związku z podpisaną, przez prezydenta Andrzeja Dudę, ratyfikacją protokołu do Umowy o handlu między UE i jej państwami członkowskimi, a Kolumbią i Peru Ekwador zostanie włączony do ww. porozumienia.

Protokół będzie miał na celu ustalenie zasad włączenia nowego kraju do realizacji postanowień Umowy o wolnym handlu, który został podpisany 26 czerwca 2012 r. w Brukseli. Wdrożenie protokołu ma na celu pogłębienie relacji handlowo – inwestycyjnych Unii Europejskiej (w tym również Polski) z Ekwadorem. Spowoduje on zniesienie ceł na produkty przemysłowe i rybołówstwa importowane przez Ekwador z Unii Europejskiej. Dodatkowo zniesione zostaną niektóre bariery pozataryfowe. Rynek usług ulegnie liberalizacji oraz nastąpi otwarcie rynków zamówień publicznych. Zagwarantowana zostanie również ochrona oznaczeń geograficznych UE.

Polskim eksporterom zagwarantuje to znacznie lepszy dostęp do ekwadorskiego rynku. Obecnie Unia Europejska jest drugim, po Stanach Zjednoczonych, największym partnerem handlowym krajów Wspólnoty Andyjskiej.