2019-03-22

Według unijnego urzędu statystycznego Eurostat bilans handlu zagranicznego w styczniu 2019 roku wyniósł 1,5 mld EUR. Jest to wartość wyższa o 2 mld w stosunku do grudnia. 

W styczniu 2019 roku eksport państw strefy euro (niewyrównany sezonowo) wzrósł o 2,5 proc. w ujęciu rocznym i wyniósł 183,4 mld EUR, zaś import wzrósł o 3,4 proc. r/r i wyniósł 181,8 mld EUR.