2020-07-23

Polska jest drugim w Unii Europejskiej największym producentem wyrobów tytoniowych. W 2019 roku w Polsce wyprodukowano 213 mld sztuk papierosów, a 80 proc. z nich zostało przeznaczonych na eksport.

W 2019 roku całkowita wartość wyrobów tytoniowych i nieprzetworzonego tytoniu wyniosła 15,9 mld zł, w stosunku do roku 2010 wartość ta wzrosła aż o 232 procent. Obecnie na każde 5 papierosów, które produkowane są w Polsce 4 przeznaczone są na eksport – na rynki Unii Europejskiej trafia ponad 93 proc. papierosów wyprodukowanych w Polsce.

Według ekspertów wysoka pozycja Polski w tej branży zostanie utrzymana w najbliższych latach, ze względu na wysokie inwestycje branży oraz stabilny eksport.

W 2019 roku z tytułu produkcji i sprzedaży wyrobów tytoniowych łączne dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 28,7 mld zł. 21,7 mld zł wynosiły dochody z tytułu podatku akcyzowego, które stanowiły największą część dochodów.

Według danych GUS, w 2017 roku tytoń uprawiano w około 6,2 tys. gospodarstw rolnych, a ich średni areał zasiewu wyniósł 2,09 ha. W uprawach krajowych dominują tytonie jasne – Virginia (70 proc. upraw) i Burley (ponad 26 proc. upraw). Plantacje tytoniu są rozmieszczone w pięciu regionach: lubelsko-podkarpackim, świętokrzysko-małopolskim, kujawsko-pomorskim, mazurskim oraz dolnośląskim.