2021-01-22

Euler Hermes, globalny ubezpieczyciel należności handlowych, szacuje, że brytyjskie firmy eksportujące stracą w 2021 między 13,5 mld EUR a 27,3 mld EUR w wyniku brexitu. Stanie się to wskutek mniejszego popytu na ich towary i usługi, zwiększonych kosztów transakcyjnych oraz z powodu deprecjacji funta szterlinga (prognozowanej na około -3% w 2021). Realizacja górnej granicy strat odpowiada obniżeniu PKB Wlk. Brytanii o 1,1pp.

Za sektory brytyjskiej gospodarki, które będą szczególnie dotknięte brexitem, Euler Hermes uważa: wytwórców produktów mineralnych i metalowych, maszyn i sprzętu elektrycznego, sprzętu transportowego, chemikaliów oraz tekstyliów. Badania wśród brytyjskich firm wskazały, że przedsiębiorstwa te z wyprzedzeniem starały się skrócić swój łańcuch dostaw z importu, w tym nieco ponad 1/3 respondentów zaczęła korzystać z dostawców krajowych.

Euler Hermes szacuje, że wprowadzenie kontroli granicznych może obniżyć unijny eksport do Wlk. Brytanii w 2h20 o ok. 10 mld EUR. Spośród krajów UE największe straty w przychodach z eksportu prawdopodobnie poniosą Niemcy (2,0 mld EUR), Holandia (1,2 mld EUR), Francja (0,9 mld EUR), Belgia (0,7 mld EUR) i Włochy (0,6 mld EUR), podczas gdy straty Polski szacowane są na co najmniej 0,4 mld EUR.

Wśród polskich przedsiębiorstw firm utrudnienia administracyjne i zakłócenia w łańcuchach dostaw (m.in. zmiana dostawców) w największym stopniu odczują: przemysł maszynowy i elektryczny (m.in. producenci części samochodowych), wytwórcy środków transportu i części do nich (m.in. naczep i części do nich, opon), producenci różnych dóbr konsumpcyjnych (m.in. wyposażenie mieszkań, meble), sektor spożywczy (w tym alkohole) oraz przemysł chemiczny.

Brexit stwarza też problemy dla polskich firm transportowych - lidera przewozów kabotażowych w Wlk. Brytanii oraz znaczącego przewoźnika towarów samochodami ciężarowymi między Wlk. Brytanią a Europą kontynentalną (z udziałem ok. 20%) - z powodu zatorów na brytyjskiej granicy. Czynnik ten oddziałuje także na obniżenie przychodów dostawców produktów spożywczych ze względu na złe znoszenie przedłużającego się transportu przez część z tych towarów.