2017-12-08

27 listopada chińskie służy weterynaryjne zniosły zakaz importu drobiu, który obowiązywał polskich drobiarzy od grudnia ubiegłego roku. Aktualnie Polska jest jedynym państwem z Unii Europejskiej, które może eksportować drób na rynek chiński.

Jest to bardzo dobra wiadomość dla polskich producentów mięsa drobiowego. Dzięki decyzji AQSIQ (Generalnego Urzędu Nadzoru nad Jakością, Inspekcją i Kwarantanną) Chińskiej Republiki Ludowej, wszystkie polskie przedsiębiorstwa posiadające odpowiednie licencje mogą natychmiast wznowić eksport do Chin. 

Obowiązujący do 27 listopada zakaz eksportu drobiu spowodowany był wykryciem ognisk ptasiej grypy na terenie Polski. W ubiegłym roku, przed wprowadzeniem zakazu eksportu na rynek chiński, polski eksport mięsa drobiowego do Chin wyniósł ok. 75 mln euro.

Polska jest liderem produkcji drobiarskiej w Europie i według obliczeń Krajowej Rady Drobiarstwa wytwarza ok. 2,5 mln ton drobiu rocznie, z czego ponad 40% przeznaczone jest na eksport. Ok. 80 proc. polskiego eksportu drobiu trafia na rynki krajów UE. Zgodnie z szacunkami Krajowej Rady Drobiarstwa do 2020 r. wartość polskiego eksportu drobiu do Chin może wzrosnąć nawet do 500 mln euro rocznie.