2021-03-15

Według wstępnych danych GUS, w styczniu 2021 eksport (w EUR) był o 4,3% niższy niż przed rokiem. Obroty handlowe wyhamowały (spadł zarówno eksport, jak i import) odzwierciedlając negatywne czynniki kalendarzowe (mniej dni roboczych), coraz powszechniej raportowane „wąskie gardła” widoczne w globalnym handlu oraz brexit.

GUS poinformował, że w styczniu 2021 z Polski wyeksportowano towary o wartości 19,2 mld EUR, wartość importu w tym czasie osiągnęła 18,4 mld EUR, a dodatnie saldo handlu zagranicznego wyniosło 0,8 mld EUR.

W styczniu 2021 wśród 10 głównych partnerów handlowych Polski spadek eksportu odnotowano na 8 rynkach (najsilniejszy w EUR do Wielkiej Brytanii o 24,9% r/r oraz do Czech o 12,1% r/r). Pozytywnymi wyjątkami były Włochy (wzrost eksportu w EUR o 5,4% r/r; wg danych włoskiego urzędu statystycznego w grudniu 2020 Polska awansowała na 8. miejsce wśród dostawców importu do Włoch wobec 11. pozycji w całym 2019) oraz Szwecja (wzrost o 1,3% r/r; wg danych szwedzkiego urzędu statystycznego w całym 2020 Polska była 6. rynkiem importowym dla tego kraju wobec 9. lokaty w całym 2019).

Obroty z pierwszą dziesiątką głównych rynków zbytu odpowiadały łącznie za 65,9% eksportu.

Udział Niemiec w polskim eksporcie wzrósł w skali roku o 0,4pp do 28,2%, druga w rankingu Francja zanotowała lekki spadek udziału o 0,1pp r/r do 6,4%, a trzecie - Czechy obniżyły udział o 0,5pp r/r do 5,7%.

W styczniu 2021 w eksporcie w sekcjach towarowych wg nomenklatury SITC nastąpił spadek eksportu m.in.: w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 23,9% r/r), napojach i tytoniu (o 18,4% r/r), a także w znacznie mniejszym stopniu w przypadku: surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 5,5% r/r) oraz żywności i zwierzętach żywych (o 1,3% r/r). Natomiast największe wzrosty eksportu obserwowano w sekcjach: oleje, tłuszcze, woski zwierzęce i roślinne (o 29,9% r/r), towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 4,2% r/r) oraz chemii i produktach pokrewnych (o 2,8% r/r).