2019-07-29

Już niedługo rozpocznie się ostatni etap budowy czteropasmowej autostrady, która połączy porty w Hamburgu i Szanghaju.

Rosyjskie władze wyraziły zgodę na budowę ostatniego odcinka gigaautostrady prowadzącej z Chin do Europy. Całkowita długość szlaku drogowego wynosi 8 tys. km, biegnie m.in. przez Mongolię, Kazachstan i Ukrainę. Długość odcinka rosyjskiego wynosi 2 tys. km, a jego budowa może potrwać nawet do 14 lat. Odcinek pod Smoleńskiem połączony zostanie z Mińskiem i Moskwą, a na wschodzie będzie prowadził do Sagarchinu w Kazachstanie. Budowa autostrady ma wynieść około 36 mld zł, finansowana jest w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Chiny są największym partnerem handlowym UE, a Eurazja to największy lądowy obszar gospodarczy świata. Budowa autostrady otworzy wiele nowych możliwości, a także usprawni wymianę handlową krajów. Autostrada będzie najkrótszą trasą do przewozu ładunków pomiędzy Chinami i Europą. Transport drogowy na tej trasie, może być zdecydowanie szybszy od kolejowego – nawet o 10 dni. Dzięki autostradzie wzrośnie znaczenie przewoźników drogowych, będą oni mieli możliwość konkurowania ze statkami, samolotami oraz koleją. Szlak drogowy zmniejszy ilość towarów transportowanych Koleją Transsyberyjską oraz statkami pływającym przez Kanał Sueski.

Autostrada Azja–Europa to część projektu nowego jedwabnego szlaku, inicjatywy ekonomicznej Chin.