2019-03-14

W wielu krajach Europy obserwowany jest spowolniony wzrost gospodarczy, co zdaniem ekonomistów, świadczy o zbliżającej się recesji światowej gospodarki, jednak w Polsce wzrost ten jest cały czas na wysokim poziomie.

Wzrost gospodarczy w strefie euro w IV kw. 2018 r. wyniósł 1,1 proc. r/r. wobec prognoz wynoszących 1,2 proc. W III kw. zanotowano wzrost o 1,6 proc. r/r. Jest to już piąty kwartał, w którym tempo wzrostu PKB rośnie coraz wolniej. Prawdopodobnie spowolnienie gospodarcze jest efektem niepewności na rynku wynikających z problemów w handlu światowym (wojna handlowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a Chinami), wzrostu cen energii oraz pogarszających się nastrojów firm.

W Polsce natomiast wzrost PKB od ponad roku utrzymuje się w granicach 5,0 proc. W IV kw. 2018 r. wyniósł 4,9 proc. r/r i był wyższy od prognoz zakładających wzrost o 4,8 proc. W porównaniu z III kw. dynamika obniżyła się zaledwie o 0,2 p. proc. W całej Europie nieznacznie wyższy wynik odnotowano jedynie w trzech krajach tj.: Łotwa, Węgry i Islandia, których gospodarki są wielokrotnie mniejsze od polskiej .

,,Raport o inflacji” opublikowany przez NBP zakłada wzrost PKB w 2019 r. na poziomie 4,0%, w 2020 r. na poziomie 3,7%, a w 2021 r. na poziomie 3,5%.