2019-09-09

Produkt krajowy brutto (PKB) w Polsce w drugim kwartale 2019 roku wzrósł o 4,2 proc. r/r. Jest to jeden z najlepszych wyników w całej UE - poinformował Eurostat. Lepszą od Polski dynamiką PKB mogą się pochwalić jedynie Irlandia, Węgry, Malta czy Rumunia. Produkt Krajowy Brutto (PKB) w całej Unii Europejskiej wzrósł w tym samym okresie 1,4 proc. rdr.