2018-12-24

Jak wynika z danych International Trade Center, Polska jest 4. największym eksporterem ozdób bożonarodzeniowych na świecie.

Światowy eksport ozdób świątecznych wyniósł w 2017 r. 4,6 mld EUR. Liderem branży są Chiny, które w 2017 r. wyeksportowały towary o wartości 3,7 mld EUR. Polska odpowiada za 1,3 proc. światowego eksportu ozdób świątecznych.

W 2017 r. Polska wyeksportowała świąteczne ozdoby i dekoracje o wartości 58 mln EUR. W porównaniu z poprzednim rokiem wartość ta zwiększyła się o 89 proc, dzięki czemu Polska awansowała z 9. miejsca.  Dominującą pozycje pod względem importu z Polski zajmują Niemcy, którzy w 2017 r. zakupili towary z Polski o wartości 23,7 mln EUR. Kolejnymi importerami polskich ozdób świątecznych są Stany zjednoczone ( 15,3 mln EUR), Rosja (2,1 mln EUR) oraz Holandia (2,0 mln EUR). Trzech największych importerów odpowiada za 70 proc. całkowitego eksportu polskich ozdób świątecznych, gdzie największą część stanowią Niemcy – 40 proc.


Ozdoby świąteczne i dekoracje, z wyłączeniem świec i zestawów oświetlenia elektrycznego, naturalnych choinek i stojaków na choinki, oznaczone są numerem 950510 według nomenklatury scalonej.