2020-09-29

Od stycznia do lipca br. Polska sprzedała za granicę produkty rolno-spożywcze o wartości 19,2 mld euro, o 1,2 mld euro więcej niż rok wcześniej, co oznacza wzrost o 6,4 proc.

Na wzrost eksportu miały wpływ przede wszystkim bardzo dobre wyniki sprzedaży zagranicznej w pierwszym kwartale br. oraz rosnący eksport w czerwcu oraz lipcu br.

Polska z roku na rok eksportuje coraz więcej towarów rolno-spożywczych, firmy z tej branży już nie tylko z powodzeniem konkurują na rodzimym rynku, ale także na całym świecie. Polskie rolnictwo jest branżą o dodatnim dla naszego kraju bilansie w handlu zagranicznym.

W ciągu pierwszych 7 miesięcy roku import produktów spożywczych wyniósł 12,8 mld euro i był o 4,7 proc. wyższy niż przed rokiem. Dynamika wzrostu eksportu przewyższała jednak tempo wzrostu importu, w rezultacie dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się w porównaniu z tym samym okresem 2019 r. o 9,9 proc. do 6,3 mld euro.

Od stycznia do lipca 2020 r. produkty rolno-spożywcze, podobnie jak w latach wcześniejszych były eksportowane z Polski przede wszystkim na rynek Unii Europejskiej. Dostawy do krajów UE wygenerowały 15,2 mld euro (wzrost o 3 proc.), co stanowiło 79 proc. przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych ogółem.

Do krajów spoza Unii Europejskiej w okresie styczeń–lipiec 2020 r. wywieziono z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości blisko 4 mld euro wobec 3,3 mld euro przed rokiem (wzrost o 20 proc).

Polskimi hitami eksportowymi są: mięso, owoce, warzywa, produkty zbożowe i mleczarskie, a także słodycze.