2020-01-27

Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące obrotów towarowych z zagranicą za okres styczeń–październik 2019 r.


W porównaniu z okresem styczeń–październik 2018 roku eksport liczony w złotych (w cenach bieżących) wzrósł o 6,7% do 845,4 mld zł, a import zwiększył się o 4,3% do 840,8 mld zł. Wymiana zamknęła się dodatnim saldem w wysokości 4,6 mld zł (wobec minus 13,8 mld zł przed rokiem).
Eksport w cenach stałych w okresie styczeń–wrzesień 2019 r. zwiększył się o 3,9% w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r., a import wzrósł o 2,9%. Wyższy niż przed rokiem był wolumen eksportu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej (o 10,6%), do krajów UE (o 3,6%) oraz do krajów rozwijających się (o 3,0%). Zwiększył się wolumen towarów sprowadzanych z krajów rozwijających się (o 9,9%) oraz z krajów UE (o 1,1%), natomiast obniżył się wolumen importu z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (o 6,7%).