2017-12-19

Według wstępnych szacunków GUS od stycznia do października 2017 r. eksport polskich towarów ukształtował się na poziomie 721,5 mld zł, natomiast import 712,2 mld zł, co przełożyło się na uzyskanie nadwyżki w handlu zagranicznym wynoszącej 14,2 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym eksport wzrósł o 8,9%, a import o 9,9%.

Największy udział w polskim eksporcie wynoszący 27,4% miały Niemcy. Na drugim miejscu znalazły się Czechy z udziałem w eksporcie na poziomie 6,4%, a na trzecim Wielka Brytania z udziałem na poziomie 6,3%.

W okresie styczeń – październik udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,4% (w tym UE 79,6%), a w imporcie – 67,3% (w tym UE 59,8%), wobec odpowiednio  86,5% (w tym UE 80,0%) i 68,5% (w tym UE 61,6%) w analogicznym okresie ubiegłego roku.