2020-04-15

Według wstępnych danych GUS eksport Polski wzrósł w okresie styczeń-luty 2020 r. o około 4,1% r/r i osiągnął wartość 39,9 mld EUR. W tym samym okresie import wyniósł 38,6 mld EUR. Przełożyło się to na wypracowanie nadwyżki w handlu zagranicznym o wysokości około 1,3 mld EUR.

Eksport do UE zwiększył się o 2,9% (do blisko 29,7 mld EUR) na co wpłynął wzorst sprzedaży do Francji (o ok. 13%), Hiszpanii (ok. 8%), Danii (10%) oraz Belgii (7%). Z drugiej zmniejszyła się sprzedaż do Niemiec (o 0,5%). Import z UE zanotował spadek w wysokości 3,2% (do blisko 21,1 mld EUR). Polska uzyskała dzięki temu dodatnie saldo z tą grupą krajów wynoszące niemal 8,6 mld EUR.

Eksportu na pozaunijne rynki rozwinięte gospodarczo zanotował z kolei spadek o blisko 1,6%. Decydujące było zmniejszenie sprzedaży do Wielkiej Brytanii (o 7,2%), które częściowo złagodził dynamiczny wzrost wywozu m.in. do Norwegii i Szwajcarii (wzrost po ok. 10%), Australii (o 34%) oraz RPA i Japonii (po ok. 12%). Import z tej grupy krajów wzrósł o 1,6% (do 3,8 mld EUR). W efekcie odnotowano dodatnie saldo (prawie 1,1 mld EUR).

Na dynamiczny wzrost eksportu (16,5%) do krajów WNP (do 2,4 mld EUR), wpłynęły: wzrost sprzedaży do Kazachstanu (ok. 2,4-krotny), do Ukrainy (o 22%) oraz Białorusi (o ok. 17%). Wolniejszy wzrost importu (o 4%, do 3,3 mld EUR), zredukował deficyt w obrotach z tą grupą krajów do 0,9 mld EUR.

W okresie dwóch miesięcy br. dynamicznie  zwiększyła się ekspansja polskich eksporterów na pozostałe rynki pozaunijne (spoza WNP). Eksport do Chin wzrósł o 7,1%. W związku z faktem,, iż import towarów z tej grupy krajów rósł zdecydowanie wolniej (o 5,1%, do blisko 10,4 mld EUR), w tym z Chin o 4,5%, deficyt obrotów wyniósł 7,5 mld EUR i pozostawał zbliżony do zeszłorocznego.

Biorąc pod uwagę ważniejsze towary w naszym eksporcie na wyróżnienie zasługuje relatywnie szybki wzrost wywozu kotłów, maszyn i urządzeń mechanicznych oraz ich części i akcesoriów (o 4,6%), statków, łodzi oraz konstrukcji pływających (2,2-krotnie) oraz przyrządów i aparatury optycznej, fotograficznej, kinematograficznej, pomiarowej, kontrolnej itp. (o ok. 20%).